જીવનનો ભરપુર આનંદ લઇ ચુક્યા છે આટલા વરસ પેલા જન્મેલા લોકો, તમે છો આમાંથી?

0
520

જુનુ એ જુનું

1955 થી 1985 માં જન્મેલા તો એક યુગમાં બે યુગ જીવ્યા.

આપણે તો ગામડાનો આનંદ માણ્યો અને શહેરની હવાય લીધી.

આપણે દેશી નળિયાની ઠંડી હવાય માણી જોઇ અને ધાબાવાળા મકાનનો બફારો પણ માણી જોયો.

આપણે ફળિયામાં ખાટલામાં સુઇ ખુલ્લા આકાશની અનુભૂતિ કરી લીધી અને પલંગમાં સુવાનો આનંદ પણ માણી લીધો.

થીગડાવાળા કપડા પહેરવાનો અને ફેશનેબલ કપડા પહેરવાનો અનુભવ પણ કરી લીધો.

આપણે ગામડાની દેશી રમતો રમવાનો આનંદ માણી લીધો અને વિડીયો ગેમ પણ જોઇ લીધી.

આપણે તળાવમા નાહવાનો આનંદ માણી લીધો અને વૉટર પાર્કનો અનુભવ પણ કરી લીધો.

આપણે તો સાઇકલના બે ડાંડિયા વચ્ચે પગ નાખી સાઇકલ ચલાવવાનો આનંદ માણ્યો અને ટુ વ્હીલ , ફોર વ્હીલ અને પ્લેનની મુસાફરીની સફર પણ માણી જોઇ.

ફાનસના અજવાળા જોઇ લીધા અને લાઇટના અજવાળા પણ જોયા.

આપણે ગામડામાં ભજવાતી ભવાઇઓ જોઇ લીધી અને ટી.વી.ના પડદા પર ભજવાતા ડ્રામા પણ જોઇ લીધા.

આપણે ગામડાની સરકારી શાળાનો અને શહેરની સ્કૂલોમાં ભણતરનો અનુભવ કરી લીધો.

આપણે ગામડામાં ગાડામા બેસી જાનમા જવાનો આનંદ પણ માણી લીધો અને બગીમા બેસી પણવા જતા લગન પણ જોઇ લીધા.

આપણે ચોમાસામા કોથળાના માસલા પહેરી વરસાદનો આનંદ માણી લીધો અને છત્રીમા વરસાદની આવતી ઝણનો અનુભવ પણ કરી લીધો.

આપણે માથે બેડુ લઇ ગામ પાદરે કુવે પાણી ભરવા જતી પનીહારીઓનેય જોઇ અને નળમા પાણી ભરતી બાઇયુનેય જોઇ.

આપણે બળદથી થતી ખેતી જોઇ અને ટેકટરથી થતી ખેતી પણ જોઇ.

આપણે ગમાણે બાંધેલા પશુઓથી ધબકતા આંગણા પણ જોઇ લીધા અને પશુઓ વિનાના આંગણા પણ જોઇ લીધા.

આપણે છુટી ધોતી , પાઘડી અને સોણી- કેડિયા પહેરેલા વડીલોનેય જોયા અને ભરત ભરેલા અને કાપડા પહેરેલી માવડીઓને પણ જોઇ.

આપણે ઢોરા ચારવાનો , બોરા વીણવાનો , બાવળના પૈડા – ખીજડાની સીંગો અને આંબલીનો મોર ખાવાનો આનંદ માણ્યો અને રેડીમેડ વસ્તુ ખાવાનો અનુભવ પણ કરી લીધો.

આપણે તળાવની પાળે અને કુવાના થાળે બેસી મોજ મસ્તીનો આનંદ અને કુવામા ડેગડી ચડાવવાનો આનંદ માણી લીધો

સોસાયટીના નાકે બાકડે બેસવાનો અનુભવ પણ કરી લીધો.

કપાસના જીંડવા ચુસવાનો આનંદ પણ માણી લીધો.

આપણે પૂર્ણ વસ્ત્રો પહેરી ઘુમટો તાણી કામ કરતી માવડીઓને પણ જોઇ અને ફેશનેબલ કપડા પહેરી ઉઘાડા માથે ફરતી નારીઓ પણ જોઇ.

આપણે ધરધંટીએ અનાજ દળતી માવડીઓને જોઇ અને માથે દળણાની પેટી મુકી ઘંટીએ દળાવા જતી બાઇઓ પણ જોઇ.

તળાવના કુવે કપડા ધોતી માતાઓને પણ જોઇ અને વૉશીંગ મશીનમા કપડા ધોતી બાઇઓને પણ જોઇ.

આપણે ગોફણ , જોતર , છીંકલા , ખરપિયો , જીંહલુ , સલાખા , મોદ , બુંગણ , ગાગર , બોઘણુ , ગોળી , છીછણિયુ , ઇંઢોણી , હેલ , બુઝારુ , દોહણુ , કળશો , ફાનસ , સરૂડી , ચૂલો , તાવડી , ડોલસુ , સંજવારી , વાસીદુ , સાંતી , ધોહરુ , રાંઢવુ આપણે જોયા છે , નવી પેઢીને તો આવા શબ્દો માત્ર ડિક્શનરીમા જોવા મળશે

આપણે જીવનમા ઘણી આફતો જોઈ કદાચ આ યુગની આ અંતિમ પેઢી હશે જેને એક ભવમા બે ભવનો અનુભવ થયો હોય.

સમય બદલાય છે

જુની પેઢીના કંઇક લોકોએ દેશ અને વિદેશનો પણ અનુભવ કરી લીધો. આજે ઘરમા બેઠા બેઠા જુની બે વાતો નવી પેઢી સાથે શેર કરો.

વિસરાઇ જતી પરંપરા+

– સાભાર જયુભા ઝાલા  (અમર કથાઓ ગ્રુપ)