“આવ્યો અવસર આંગણિયે” ફિલ્મી ગીતોના ચક્કરમાં તમે આ ગુજરાતી લગ્ન ગીત ભૂલી તો નથી ગયાને.

0
405

આવ્યો અવસર આનંદનો આંગણિયે આજ,

રુડાં ગીતો ગુંજ્યાં ફળિયે આજ;

હરખ હરખ હરખાતું કુટુંબ કબીલું આજ,

લીલાં તોરલીયા હરખાય બારણે.

હૈયું રુએ બાપનું, ભરી બારણાને બાથ,

છુટી રહ્યો સાથ સઘળો આજ.

માતા વળી લૂછે આંસુ પાલવ પકડી,

આત્મીય હતી તે વળાવી આજ.

સહેલી બધી વીટળાઇ રહી એકબીજાને સાથ,

સખી તો થઇ પરાઇ આજ.

સખી સહેલીઓ ગુંજે રે સંભરણા અતીતનાં,

ને સખી જાય પરાયાને ઉજાળવા.

‘શ્યામ’વસમી આ વિદાયને ઉતારે શબ્દમાં,

ને દીકરી ચાલી સાસરે આજ.

-ઘનશ્યામ વઘાસીયા