ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પર બનેલી આ અદ્દભૂત રચનાના એક એક બોલ છે અનમોલ, વાંચો.

0
413

દેવાત ઇ ડેલીયુ (જો) નંદની ગોકુળે નાથ

(તો) જાદવા ક્યાં જાત (હતી) ભાંગલી રાત ભૂપતા

ઉઘડત નૈ યશોદા (તારા) કાળી રાતના કમાડ

(તો) કંસનો નંદ કાળ , ભમાવત ક્યાં ભૂપતા

ખરે વખત ખોબલે (જો) દિકરી યશોદા ન દેત

(તો) ક્યાં વસુદેવ કેત , ભીંહની વાતુ ભૂપતા

ગોવિંદ તુ ગોકુળે , ગયો નો હોત એ ગામ

(તો) નંદ યશોદા નામ , ભણાવત કોણ ભૂપતા

વિર આહિર વ્રજમા , નંદરાય ન હોત નાથ

(તો) શ્યામ કિં સચવાત , ભગવાન હતો ભૂપતા

રચના : આહીર ભૂપત ભાઈ જળુ

ગામ : નવાગામ સરધાર તાલુકો રાજકોટ

8000055255

(કાઠિયાવાડી સાહિત્ય અને વાર્તા ગ્રુપમાં શેયર થયેલી પોસ્ટ)