“ભીંતડિયું કેવી તમે ભાઇગશાળી” કવિ દાદની આ કવિતાની પંક્તિઓમાં છુપાયેલી છે વિતેલા સમયની યાદો, જાણો.

0
631

ભીંતડિયું કેવી તમે ભાઇગશાળી,

ગાર્યું કરે ગોરા હાથવાળી;

ગોપીયું ચીતરી, કાનુડો ચીતર્યો,

ચીતર્યા ગોપ ને ગોવાળી……ભીંતડિયું …

ખરબચડા જેવી તું ઊભી’તી ખોરડે,

અટૂલી ને ઓશિયાળી;

ચૂડિયુંવાળા હાથે છંદાણી તું,

સુખણી થઇ ગઇ સુંવાળી……ભીંતડિયું …

ઘૂંઘટામાંથી બા’રે મોઢાં ન કાઢતી,

ન પેનીયું કોઇએ નિહાળી;

પદમણી તારી દેયું પંપાળે,

હેમ સરીખા હાથવાળી……ભીંતડિયું …

ધોળી તે ધૂળના છાંટા ઊડ્યા જાણે,

તારલે રાત્ય અજવાળી;

ચાંદની જેમ તને ચારે દશ્યુંએ,

ઓળીપો કરીને ઉજાળી……ભીંતડિયું …

પસીનો લૂછતાં ઓઢણી પડી ગઇ,

લજવાણી લાજાળી;

ભાવ ભરેલી એ દેહમાં ભાળી તેં,

રેખાઉં હરિયાળી……ભીંતડિયું …

‘દાદ’ કરમની દીવાલ ઊઘડી,

કોણે નમાવી ડાળી;

જડે ચેતનના પ્રતિબિંબ ઝીલ્યાં ઇ,

વાત્યું છે વીગતાળી…

ભીંતડિયું કેવી તમે ભાઇગશાળી

ગાર્યું કરે ગોરા હાથવાળી.

– કવિ દાદ