“ચહેરા બદલતા દેખાય છે” – આ કવિતામાં કવિએ આજના માનવીનું યથાર્થ નિરૂપણ કર્યું છે, વાંચજો જરૂર.

0
286

દુનિયામાં રંગ બદલતા ચહેરા દેખાય છે!

જ્યારે જે આવે કામ તો વ્હાલા દેખાય છે!

ને પડે કામ ગરજ બતાવતા એ દેખાય છે!

નહીં તો તું કોણ હું કોણ કહેતા દેખાય છે!

સ્વાર્થની જ માયાજાળ ખૂંપાતાં દેખાય છે!

પતતાં સ્વાર્થ શાને વેરી બનતાં દેખાય છે?

જગતમાં લાગે આ સૌ અજીબ દેખાય છે!

માણસના મનડે શું છે ના કદી પરખાય છે!

પ્રભુ તો ના આવા સર્જન કરતા દેખાય છે?

મનુષ્યો કાં માનવતા ઘુમાવતા દેખાય છે?

“મેહુલ”

સુભાષ ઉપાધ્યાય – ઓક્ટોબર/૮/૨૦૨૧ (અમર કથાઓ ગ્રુપ) (પ્રોફાઇલ ફોટો પ્રતીકાત્મક છે. )