4 પૈસા એટલે શું? આપણે કહીએ છીએ કે છોકરો કાંઈક કમાશે તો 4 પૈસા ઘરમાં આવશે, તે પૈસા કયા?

0
827

છોકરો કાંઈક કમાશે તો, 4 પૈસા ઘરમાં આવશે.

4 પૈસા કમાશો તો, પાંચ માં પુછાશો.

અથવા,

4 પૈસા કમાવા માટે, માણસ રાત દિવસ કામ કરે છે.

તો સવાલ છે કે,

આ કહેવાતોમાં 4 પૈસા જ કેમ? 3 પૈસા નહીં 5 પૈસા કેમ નહીં?

તો 4 પૈસા કમાવાની કહેવતને વડીલો પાસેથી માર્મિક વિગતો જાણી તેને સમજીએ..

પહેલો પૈસો કૂવામાં નાંખવાનો.

બીજા પૈસાથી પાછળનું દેવું (કરજ) ઉતારવાનું.

ત્રીજા પૈસાથી આગળનું દેવું ચૂકવવાનું.

ચોથો પૈસો આગળ માટે જમા કરવાનો.

હજુ વાતની ગુઢતા વિગતે સમજીએ.

1) એક પૈસો કૂવામાં નાંખવાનો.

એટલે કે, પોતાના પરિવાર અને સંતાનનો પેટ રૂપી ખાડો (કુવો) પુરવા માટે વાપરવાનો.

2) બીજો પૈસો પાછળ (પિતૃઓ)નું દેવું (કરજ) ઉતારવા માટે વાપરવો.

પોતાના માતા પિતાની સેવા માટે.. તેમણે આપણું જતન કર્યું, પાલન પોષણ કરી મોટા કર્યા તો, તે કરજ ઉતારવા માટે, તથા તમારા પૂર્વજોના પિતૃકાર્યો ને સંપન્ન કરવા વાપરવો. પિતૃ થયેલા પૂર્વજોની આત્માની તૃપ્તિ થતાં સૌ કર્યો સફળ થશે.

3) ત્રીજો પૈસો આગળ (સંતાનો)નું દેવું ચૂકવવા માટે વાપરવાનો.

પોતાના સંતાનને ભણાવી, ગણાવીને આગળ ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે, તથા એમની ભવિષ્યની જરૂરિયાત માટે. (એટલે કે ભવિષ્યનું દેવું)

4) ચોથા પૈસાને આગળ (પુણ્ય) જમા કરવા માટે વાપરવાનો.

એટલે કે, શુભ પ્રસંગ, અશુભ પ્રસંગ, દાન અર્થે, સંતોની સેવા અર્થે અને અસહાય મુંગા પશુ પંખીઓની મદદ માટે ..!

તો.. આ છે, 4 પૈસા કમાવાની વાત. કેટલી ઊંડાઈ હોય છે આપણી આ પ્રાચીન વાતોમાં..!

– સાભાર હર્ષદ છબીલા (અમર કથાઓ ગ્રુપ)