‘દીકરી વિદાય પછી…’ આજની યુવા પેઢીએ આ અદ્દભુત વિદાય ગીત મોઢે કરી લેવું જોઈએ.

0
1014

આ ઓરડો, આ ઓસરી, આ ફળિયું, હવે

લાગે સાવ સૂનાં સૂનાં, દીકરી વિદાય પછી.

સદાય હસતી આંખમાં ઘટના બની નવી,

આંસુ વહ્યાં ઊના ઊના, દીકરી વિદાય પછી.

હંમેશા હેતથી બોલાવતી,ને પ્રેમથી પુકારતી,

એ અવાજ પડઘાય ઓરડે, દીકરી વિદાય પછી.

આ બારણું, આ મંડપ ઊભા સાવ સૂનાં,

લટકે છે તોરણ આંસુનાં, દીકરી વિદાય પછી.

આસોપાલવના તોરણ અને ઉદાસ આ હવા

વૃક્ષો ઊભા બધાં છાનામાના, દીકરી વિદાય પછી.

ઊડી ગયું પંખી, કલરવ કરતું આંગણેથી,

લ્યો, ઘૂઘવે છે દરિયા લૂના, દીકરી વિદાય પછી.

આ પાદર આખુંય હિબકાં ભરે ને

હૈયડાં વલોવાય, ‘શ્યામ’ નાં, દીકરી વિદાય પછી.

– ઘનશ્યામ વઘાસીયા

(સાભાર હસમુખ ગોહિલ, અમર કથાઓ ગ્રુપ)