પૈસા ખર્ચીને પણ દુઃખી થાય છે માણસ, આ આર્ટિકલ દ્વારા સમજો કામની વાત.

0
670

એક શેઠે મોટો શોરૂમ ખોલ્યો અને શોરૂમના ઉદ્દઘાટનમાં એક “વૃદ્ધ” ને બોલાવ્યા.

બધી વિધિ પતી ગયા પછી શેઠે તેમને કહ્યું કે, અહીં “એકવીસ હજાર” વસ્તુઓ મળે છે. આપને જે જરૂરી હોય તે બેજીજક લઈ લેજો.

“વૃદ્ધ” હસ્યા અને બોલ્યા મને આમાંથી એકપણ વસ્તુ જીવવા માટે જરૂરી નથી લાગતી.

મને એ વાતનું આશ્ચર્ય થાય છે કે માણસો બીનજરૂરી એકવીસ હજાર વસ્તુ વાપરે છે.

એરફ્રેશનર વગર કેટલા જણાનો શ્વાસ રૂંધાઈ ગયો છે?

હાર્પીક વગર કોની લાદીમાં ધોકડ ઉગી ગઈ છે?

ફેશવોશ વગર કઈ બાઈને મુછુ ઉગી નીકળી છે?

હોમ થીએટર લાવી કયોકલાકાર બની ગયો છે?

કંડીશનરથી કોના વાળ મુલાયમ અને કાળા થયા?

ડાઈનીંગ ટેબલ વગર જમવા બેસનારને શું ઘુટણનો વા નથી થતો?

હેન્ડવોશ વગર આપણા કયા દાદાને કરમીયા થયાં હતા?

ડિઓ છાંટીને નીકળ્યા પછી આપણને કેટલા દોડી દોડી સુંઘવા આવે છે?

કુદરતની તમામ વ્યવસ્થાઓ સામે આપણે ચેલેન્જ કરીએ છીએ.

બાકી…

બગલો કયાં શેમ્પુથી નહાય છે?

મોરલો પોતાનો રંગ અકબંધ રાખવા કયું વોશ કંડીશનર વાપરે છે?

મીંદડીને કે દિ’ મોતીયા આવી ગયા?

સસલાના વાળ કોઈ દિ’ બરડ અને બટકણાં જોયા છે?

કઈ બકરીનાં દાંતમાં કેવીટી થઈ છે?

ઈનહેલર કે બામ વગર પણ કુતરાનું નાક ગંધ સુગંધ પારખે જ છે.

અલાર્મ વગર કુકડો ઉઠે જ છે.

મધમાખીને હજી દવા લીધા વગર સુગર કંટ્રોલમાં જ છે.

આજકાલના માણસને દુ:ખી કરવો બહુ સહેલો છે.

માણસ પૈસા ખર્ચીને દુ:ખી થવાની ચીજો ખરીદી લાવે છે.

નેટ બંધ કરો તો દુ:ખી,

લાઈટ જાય તો દુ:ખી,

મોબાઈલનું ચાર્જર બગડે દુ:ખી,

ટીવીનો કેબલ કપાઈ તો દુ:ખી,

મચ્છરની દવા ન મળે તો દુ:ખી,

બહેનોને યોગ્ય મેકઅપ ના મળે તો દુ:ખી,

કપડાંની જોડીનું મેચીંગ ના મળે તો દુ:ખી.

આ વર્તમાનમાં માણસને દસ મીનીટમાં વીસ પ્રકારે દુ:ખી કરી શકાય.

જયારે ગોળ સાથે બે રોટલા દબાવી પીલુડીને છાંયે પાણાનું ઓશીકું કરી સુઈ જાય ત્યારે તેને દુ:ખી કરવો હોય તો ખુદ ચૌદ-ભુવનના માલીકને આવવું પડે.

જેમ સગવડતા વધે એમ દુ:ખી થવાની તકોમાં ઉમેરો થતો રહે છે.

જો તમને આ વાત સારી અને સાચી લાગે તો તમે પણ “એક વાર વિચારજો”.

– સોર્સ વોટસએપ.