ગંગાસતી અને પાનબાઈનું “વીજળીને ચમકારે” ભજન માનવ જીવન અને ગુરુ વિષે ઘણું બધું કહે છે, વાંચો.

0
2321

વીજળીને ચમકારે મોતીડાં પરોવો રે પાનબાઇ !

નહિતર અચાનક અંધારા થાશે જી;

જોત રે જોતાંમાં દિવસો વહી રે ગયા પાનબાઇ !

એકવીસ હજાર છસોને કાળ ખાશે જી… વીજળીને ચમકારે

જાણ્યા રે જેવી આ તો અજાણ છે રે વસ્તુ પાનબાઇ !

અધૂરિયાને નો કે’વાય જી,

ગુપત રસનો આ ખેલ છે અટપટો,

આંટી મેલો તો સમજાય જી… વીજળીને ચમકારે

મન રે મૂકીને તમે આવો રે મેદાનમાં પાનબાઇ !

જાણી લીયો જીવ કેરી જાત જી;

સ જાતિ વિ જાતિની જુગતિ બતાવું ને,

બીબે પાડી દઉં બીજી ભાત જી… વીજળીને ચમકારે

પિંડ રે બ્રહ્માંડથી પર છે ગુરુ પાનબાઇ !

તેનો રે દેખાડું તમને દેશજી,

ગંગા રે સતી એમ બોલિયાં રે સંતો,

ત્યાં નહિ માયાનો જરીયે લેશ જી… વીજળીને ચમકારે….

જી… વીજળીને ચમકારે….