હરિ જેમ રાખે તેમ અનુકુળ રહીએ… દરરોજ આ સુંદર ભજન ગાજો અને બાળકોને પણ શીખવાડજો.

0
448

હરિ જેમ રાખે તેમ રહીએ…

અણીગમ આત્મ મારાં ઉજળાં…

આણીગમ ગહીરા અંધાર

ઝૂલવું અંતરિયાળ,

ઝૂલણે મેલી મમતાનો ભાર …

મોકળે અંતરે મોજ લહ્યીયે જી રે…

હરિ જેમ રાખે તેમ રહીએ…

એકમેર બળબળતા ઝાંઝવા,

બીજે છેડે નિર્મળ નીર,

જલવું તરસ કેરા તાપણે

ઠરવું હરખને તીર ,

આગ ને આનંદ સંગ સહીએ જી રે..

– રાજેન્દ્ર શાહ અને પિનાકીન ઠાકોર