એક ગરીબ અને વૃદ્ધ માજીની મદદ કરવા માટે વ્યક્તિએ જે રીત અપનાવી તે જાણીને તેમને સલામી આપશો.

0
939

એક ચિઠ્ઠી :

એક વીજળીના થાંભલા ઉપર એક કાગળની ચિઠી લગાવેલી હતી. હું નજીક ગયો અને તેં વાંચવા લાગ્યો..!

એની ઉપર લખ્યું હતું…

મહેરબાની કરી વાંચવું…

આ રસ્તા ઉપર કાલે મારા 50 રૂપિયા પડી ગયા છે મને બરાબર દેખાતું નથી એટલે મહેરબાની કરી જેને મળે તે નીચેના સરનામે પહોંચાડી દે…!

સરનામું….. (પછી સરનામું લખ્યું હતું)

આ વાંચીને મને ઘડીક તો અચરજ થયું કે 50 રૂપિયા જેના માટે આટલા બધા કિંમતી હોય તો તે વ્યક્તિ ને મળવુંજ જોઈએ…!

હું એ બતાવેલ એડ્રેસ પર ગયો. જઈને દરવાજો ખટ ખટાવ્યો તો એક અતિ વૃદ્ધ માજીએ દરવાજો ખોલ્યો. માજી સાથેની વાતમાં એટલો ખ્યાલ આવ્યો કે માજી એકલાજ છે તેની આગળ પાછળ કોઈ નથી. મેં માજીને કહ્યું કે તમારી ખોવાયેલ 50 રૂપિયાની નોટ મને મળી છે તે દેવા આવ્યો છું…!

આ સાંભળીને માજી રડવા લાગ્યા અને રડતા રડતા કહ્યું કે બેટા અત્યાર સુધીમાં 200 માણસો મને 50 રૂપિયા દઈ ગયા છે..!

હું અભણ છું એકલી રહું છું નજર પણ કમજોર છે, કોણ જાણે કોણ એ ચિઠી લગાવી ગયું છે..!

બહુ જીદ કરી ત્યારે માજી એ 50 રૂપિયા તો લઈ લીધા પણ એક વિનંતી કરી કે બેટા જાતિ વખતે એ ચિઠી ફાડી ને ફેંકી દેજે…!

મેં હા તો પાડી દીધી પણ મારા જમીરે મને વિચારવા મજબૂર કરી દીધો કે મારા પહેલા જેટલા લોકો આવ્યા હશે તેને પણ માજી એ ચિઠી ફાડવા નું કીધુ હશે તો તે કોઈ એ ચિઠી નો ફાડી તો હું શામાટે ફાડું…!!

પછી હું એ માણસ નો વિચાર કરવા લાગ્યો કે એ કેટલો દિલદાર હશે જેને એક મજબૂર માજી ની મદદ કરવા માટે આવો વિચાર આવ્યો હું એને આશીર્વાદ દેવા મજબુર થઈ ગયો…!

કોઈને મદદ કરવા માટે રસ્તા તો ઘણા છે પણ નિયત સારી હોવી જોઈએ..!

– કેશવ શિયાલના બ્લોગ પરથી.