શેઠે એક ભિખારીને કેવી રીતે બનાવ્યો સફળ વેપારી, જાણવા માટે વાંચો આ નાનકડી સ્ટોરી.

0
1584

કેટલાક લોકોની વિચારવાની રીત બીજા કરતા સાવ અલગ હોય છે. જ્યાં બધા હાર માની લે છે, ત્યાંથી આ લોકો આગળ વધવાનું વિચારે છે. દુનિયામાં એવું કંઈ નથી કે જે તમે તમારી ઈચ્છા શક્તિની મદદથી પ્રાપ્ત ન કરી શકો.

સફળતા મેળવવા માટે તમારે બીજા લોકોથી થોડું અલગ વિચારવું પડશે, તો જ તમે સફળ થઈ શકશો. આજે અમે તમને એવા જ એક પ્રસંગ વિષે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જે સમજાવે છે કે થોડું અલગ રીતે વિચારીને અને પોતાની જાત પર વિશ્વાસ રાખીને આપણે આપણા જીવનમાં ગમે ત્યારે સકારાત્મક પરિવર્તન લાવી શકીએ છીએ.

જ્યારે એક ભિખારી બન્યો વેપારી :

એક શહેરમાં એક ભિખારી રહેતો હતો. તે ટ્રેનમાં લોકો પાસે ભીખ માંગતો હતો. એક દિવસ તે ભીખ માંગતો હતો ત્યારે તેણે એક શેઠજીને જોયા. તેને લાગ્યું કે શેઠ તેને વધુ પૈસા આપશે. એમ વિચારીને તે શેઠ પાસે પહોંચી ગયો. તેણે શેઠને વિનંતી કરી કે તેને પૈસા આપે. શેઠે તેને કહ્યું કે : “જો હું તને પૈસા આપું તો બદલામાં તું મને શું આપશે?”

શેઠની વાત સાંભળીને ભિખારીએ કહ્યું : “હું વળી તમને શું આપી શકું?”

શેઠે કહ્યું : “જો તું મને કંઈ આપી શકતો નથી તો હું તને પૈસા શા માટે આપું?”

ભિખારી જયારે સ્ટેશન પર ઊતર્યો ત્યારે તેને શેઠના શબ્દો યાદ આવ્યા. પછી તેની નજર રસ્તાના કિનારે ઉગેલા ફૂલો પર પડી. ભિખારીએ તે ફૂલો ઉપાડ્યા.

હવે જે કોઈ ભિખારીને પૈસા આપતો, તેના બદલામાં તે તેને ફૂલ આપતો. થોડા દિવસો પછી ભિખારીએ પેલા શેઠને ફરીથી ટ્રેનમાં જોયા.

ભિખારી તેમની પાસે ગયો અને કહ્યું : “તમે મને પૈસા આપો, બદલામાં હું પણ તમને કંઈક આપીશ.”

શેઠે પૈસા આપ્યા ત્યારે ભિખારીએ બદલામાં તેમને ફૂલ આપ્યા. આ જોઈ શેઠજી ખુશ થઈ ગયા.

શેઠે ભિખારીને કહ્યું કે : “હવે તું ભિખારી નહિ પણ વેપારી બની ગયો છે.”

શેઠની આ વાત ભિખારી સમજી ગયો. આ ઘટનાના થોડા વર્ષો પછી જ્યારે તે શેઠ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા, ત્યારે એક વ્યક્તિ આવીને તેમની સામે બેસી ગયો. તેણે શેઠને કહ્યું : “આજે મારી સાથે તમારી ત્રીજી મુલાકાત છે.”

શેઠે તેની સામે આશ્ચર્યથી જોયું અને કહ્યું, “ના, આજે આપણે પહેલી વાર મળીએ છીએ.”

પેલા વ્યક્તિએ કહ્યું : “તમે મને ઓળખ્યો નહિ? હું એ જ ભિખારી છું જે પૈસાના બદલામાં લોકોને ફૂલ આપતો હતો. ત્યારે તમે કહ્યું હતું કે, તું ભિખારી નહીં પણ વેપારી છે, ત્યારથી મેં ભીખ માંગવાનું બંધ કર્યું અને ફૂલોનો વેપાર શરૂ કર્યો. આજે મારો ફૂલોનો સારો વેપાર છે. તમારા એક વિચારે મારી જીંદગી બદલી દીધી. જો તમે મને ન મળ્યા હોય તો આજે પણ હું ટ્રેનમાં ભીખ માંગતો હોત.”

એ વ્યક્તિની વાત સાંભળીને શેઠે કહ્યું : “તારી સફળતાનું કારણ હું નહિ પણ તું પોતે છે. તેં પોતાની વિચારસરણીને વિસ્તૃત કરી અને અશક્યને શક્ય બનાવ્યું.”

આ પ્રસંગનો નિષ્કર્ષ એ છે કે, જીવનમાં કશું જ અશક્ય નથી હોતું. બસ તમારા વિચારોનો વ્યાપ વધારવાની જરૂર છે. જે દિવસે તમે તમારા વિચારને મોટા કરશો, તે દિવસે તમને દુનિયામાં જે જોઈએ છે તે બધું મળી જશે.