“જય ગણેશ ગણનાથ દયાનિધિ” : આ ભજન ગાઈને ગણપતિની ભક્તિ કરો અને એમના આશીર્વાદ મેળવો.

0
289

જય ગણેશ ગણનાથ દયાનિધિ,

સકલ વિઘન કર દૂર હમારે.

જય ગણેશ જય ગણેશ….

પ્રથમ ધરે જો ધ્યાન તુમ્હારો,

તિસકે પૂરણ કારજ સારે.

જય ગણેશ જય ગણેશ…

લંબોદર ગજ વદન મનોહર,

કર ત્રિશૂલ પરશૂ વર ધારે

જય ગણેશ જય ગણેશ….

રિદ્ધિ સિદ્ધિ દોઉ ચમર ઢુલાવે,

મૂષક વાહન પરમ સુખારે

જય ગણેશ જય ગણેશ….

બ્રહ્માદિક સૂર ધ્યાવત મન મેં,

ઋષિ મુની સબ ગણ દાસ તુમ્હારે

જય ગણેશ જય ગણેશ….

બ્રહ્માનંદ સહાય કરો નિત,

ભક્ત જનો કે તુમ રખવાલે

જય ગણેશ જય ગણેશ…

રચના – બ્રહ્માનંદ.