‘જ્યારે બેની સાસરીયે જાયે’ – કન્યાને વળાવતી વખતનું લગ્નગીત.

0
783

જ્યારે બેની સાસરીયે જાયે હૃદય ઘુમ ઘુમ થાયે

બેની માતાના લાડ તે છોડી મૂક્યા

બેની સાસુના સ્નેહ તે જોડી દીધાં

ધીરે ધીરે સાસરે ચાલી…. હૃદય ઘુમ…

બેની પિતાના હેત તે છોડી મૂક્યા

બેની સસરા સાથ તે જોડી દીધા

પ્રિય સાથ છોડી ચાલી બેની સાસરે…

બેની વીરાના સાથ તે છોડી દીધા

બેની જેઠના દિયરના સ્નેહ જોડી દીધા

નણંદી સંગે ચાલી…. હૃદય ઘૂમ ઘૂમ થાયે….

– સાભાર હસમુખ ગોહિલ (અમર કથાઓ ગ્રુપ)