લગ્નની વિદાય સમયનું રુદન – વાંચો પ્રસિદ્ધ ગુજરાતી લોકગીતના બોલ.

0
707

હાથોમાં મંહેદી શોભે ને ફુલોની મહેક,

નવા સબધોનું પાનેતર પહેરી ને તે,

આજે તો લાડલી બની છે રે દુલ્હન….

બાપાની લાડકી ને માંની છે દુલારી,

ચાલી રે ચાલી તેતો તેના ધામે ચાલી

અમે અપાવેલી ઢીંગલીની માયા મુકીને,

તેનું બાળપણ પણ મુકીને રે ચાલી,

તેનો અવાજ દિલમાં કેદ કરીને ચાલી,

બધી શરારત ને જીદ મુકીને ચાલી,

તેના હાસ્ય માટે અમે કરતા જતન,

બસ ઘરને તે તો રડતુ મુકીને ચાલી,

આજે વ્હાલી બહેન છોડી ચાલી અમને.

તેના ઝઘડા મુકીને મૌન મુકીને ચાલી,

કેટલાય નવા સંબધો બાંધવા ચાલી,

આજે પુત્રી માંથી પત્ની બની ચાલી,

બસ દીપક હતી અમારા કુળનીતેતો,

આજે બીજા કુળની પણ દીપક થઈ.

તેનો પ્રકાશ હવે જગમગશે સમાજમાં.

આંખોમાં નવા સ્વપનોના આકાશને

તે તો આજે ચાલી તેના ઘરે ચાલી,

બસ કાચની ઢીંગલી છે અમારી આતો,

કરજો જતન પ્રેમથી બસ ના તુટે તેમ,

અમારા કાળજાનો ટુકડો સોંપ્પો છે તમને,

અમારા લો હીથી ને આંસુથી સીચી છે.

તેની આંખ માં કદીય ન આવે પાણી,

કરજો તેવું જતન બસ હવે તમે પણ,

તેની ભૂલને અમારી કચાશ જ માનજો,

ને મીંઠો ઠપકોય અમને જ પાઠવજો.

– બટુક સાતા

(સાભાર હસમુખ ગોહિલ, અમર કથાઓ ગ્રુપ)