માં બાપ પર બનેલી આ રચનાની દરેક પંક્તિનો અર્થ તમારા સંતાનોને સમજાવજો, સારા જીવનની શીખ છે આમાં.

0
445

ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહિ.

અગણિત છે ઉપકાર એના, એ કદી વિસરશો નહિ.

પથ્થર પૂજ્યા પૃથ્વી તણા, ત્યારે દીઠું તમ મુખડું.

એ પુનિત જનનાં કાળજાં, પથ્થર બની છુંદશો નહિ.

કાઢી મુખેથી કોળીયા, મ્હોંમાં દઈ મોટા કર્યા.

અમૃત તણાં દેનાર સામે, ઝેર ઉગળશો નહિ.

લાખો લડાવ્યાં લાડ તમને, કોડ સૌ પુરા કર્યા.

એ કોડના પુરનારના, કોડને ભૂલશો નહિ.

લાખો કમાતા હો ભલે, મા બાપ જેથી ના ઠર્યા.

એ લાખ નહિં પણ રાખ છે, એ માનવું ભૂલશો નહિ.

સંતાનથી સેવા ચાહો, સંતાન છો સેવા કરો.

જેવું કરો તેવું ભરો, એ ભાવના ભૂલશો નહિ.

ભીને સૂઈ પોતે અને, સુકે સુવડાવ્યા આપને.

એ અમીમય આંખને, ભૂલીને ભીંજવશો નહિ.

પુષ્પો બિછાવ્યાં પ્રેમથી, જેણે તમારા રાહ પર.

એ રાહબરના રાહ પર, કંટક કદી બનશો નહિ.

ધન ખરચતાં મળશે બધું, માતા પિતા મળશે નહિ.

પલ પલ પુનિત એ ચરણની, ચાહના ભૂલશો નહિ.