“માત ભવાની શરણે લેજે” : રોજ સવારે માતાને આ પ્રાર્થના જરૂર કરજો.

0
451

હે જગ જનની , હે જગદંબા , માત ભવાની શરણે લેજે,

આદ્ય શક્તિ માં આદિ અનાદિ, અરજી અંબા ઉરમાં લેજે

કોઈના તીરનું નિસાન બનીને, દિલ મારું વિન્ધાવા દેજે,

ઘા સહી લઉં , ઘા કરું નહી કોઈને, ઘાયલ થઇ પડી રહેવા દેજે.

ધૂપ બનું સુગંધ તું લેજે, રાખ બની ઉડી જાવા દેજે,

બળું ભલે બાળું નહી કોઈને, જીવન મારું સુગંધિત કરજે.

હોય ભલે દુખ મેરુ સરીખું, રંજ એનો ના થાવા દેજે,

રજ સરીખું દુખ જોઈ બીજાનું મને, રોવને બે આંસુ દેજે.

આતમ કોઈનો આનંદ પામે તો, ભલે સંતાપી લે મુજ આતમ ને,

આનદ એનો અખંડિત રહેજો, કંટક દે મને, પુષ્પો એને

અમૃત મળે કે ના મળે ના મુજને , આશિષ તું અમૃતમય દેજે,

ઝેર જીવન ના હું પી જાણું, પચાવવાની તું શક્તિ દેજે.

(સાભાર શોધ, ભાષા તું પ્રથમ શબ્દો વગરની, અમર કથાઓ ગ્રુપ)