“મઢડા વાળી માતાને વંદન અમારા” વાંચો આ ગુજરાતી ભજનની અદ્દભુત પંક્તિઓ.

0
587

મઢડા વાળી માતાને વંદન અમારા;

નિત્ત ઊઠી પ્રભાતે કરું દર્શન તમારા.

હે..કઠણ કળી કાળમાં છે આશરો તમારો,બાળક જાણીને મને પાર ઉતારો;

અજ્ઞાન રૂપી દૂર કરોને અંધારા,મઢડા વાળી માતાને વંદન અમારા.

હે..આ ભવસાગરમાં હું તો ભૂલો પડ્યો છું, તવ ચરણોમાં હું ખૂબ રડ્યો છું;

હવે આંસુ લૂછીને કાપો કષ્ટ અમારા,મઢડા વાળી માતાને વંદન અમારા.

હે..ચારણફૂળમાં જન્મ મળ્યો છે, દેવી પુત્રનું બિરુદ ધર્યું છે;

છતાંયે જીવ કરે છે કર્મ નઠારા,મઢડા વાળી માતાને વંદન અમારા.

હે..શિવશક્તિ નો ઉપાસક છે ચારણ, મદિરામાં મહોબ્બત નું શું છે કારણ;

મદિરા છોડી તમે કર્મ કરો સારા,મઢડા વાળી માતાને વંદન અમારા.

હે..અમૃત વાણીમાં મા એ આપ્યું છે અમને, તેથી તો પ્રિય લાગે સારા જગને;

વાણી પ્રમાણે હોય વર્તન તમારા,મઢડા વાળી માતાને વંદન અમારા.

હે.. ચારણોની સાક્ષી મળે વેદોમાં,ઉપનિષદ રામાયણ ભાગવત શ્લોકોમાં;

ચાર વર્ણમાંથી જણાયે છે બારા,મઢડા વાળી માતાને વંદન અમારા.

હે..વર્ણાશ્રમ ધર્મમાં તમે જુઓને ચકાસી, બાહ્યણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય શુદ્ર ને સંન્યાસી;

દેવ કોટિમાં ખુદ બ્રહ્યા ગણનારા,મઢડા વાળી માતાને વંદન અમારા.

હે..જે ‘દી નારાયણ નિવાજ્યાં સાંયા ઝૂલા પર, સાંઢણી ભરીને આપી સોનામહોર;

થાળ બનાવી પ્રભુ ચરણે ધરનારા,મઢડા વાળી માતાને વંદન અમારા.

હે.. ઇસરદાસજીએ જ્યારે અલખને આરાધ્યા, હરિરસ દેવી આ ગ્રંથો બનાવ્યા;

અમર નામ કરીને ચારણ કુળ તારનારા,મઢડા વાળી માતાને વંદન અમારા.

હે.. આવા પુરુષો થયા ચારણ જ્ઞાતિમાં, વૈરાગી વચન એના લાગે છાતીમાં;

નિત્ત ‘નારાયણ’ દેજો દર્શન તમારા,મઢડા વાળી માતાને વંદન અમારા..

જય સોનબાઈ માં

– સાભાર જાહલબા સોલંકી (અમર કથાઓ ગ્રુપ)