સુખની શોધમાં ભટકી રહેલા માનવીઓએ ઓમપ્રકાશ વોરાની આ અદ્દભુત રચના જરૂર વાંચવી જોઈએ.

0
361

સુખ બહાર તો નથીજ , જો લાગે તો ભ્રમ હશે ,

સુખ નો લિબાસ પહેરીને , બેઠેલ ગમ હશે .

સુખ તારી શોધ માં તો , જન્મો વહી ગયા ,

જાણે હજુય કેટલા , બાકી જન્મ હશે .

સંપત્તિ માં સુખ શોધતાં , ક્યારેય નહીં મળે ,

ને સત્ય એ સમજાશે ત્યારે , આંખો નમ હશે .

ક્યારેક ,હાથ-વેંત માં ,સુખ લાગશે કિન્તુ,

છલના હશે એ ઠાલી , કેવળ વહમ હશે .

પૈસો-પ્રતિષ્ઠા પદ માં , સુખ લાગશે કદાચ ,

વાસ્તવ માં સુખ નહીં, એ મનનો અહમ હશે .

નાચતા પતંગા , ને ગાતા પરિંદા ,

લાગે છે સુખ ની એમને ,થોડીક ગમ હશે .

દુઃખાલયમ છે દુનિયા, તો કેમ એ ઘડી ?

સંસાર થી સમજાય શિવ , એવો નિયમ હશે .

આનંદ રૂપ ઈશ્વર, ઈશ્વર નો અંશ માનવ ,

‘ભીતર ‘મહીં જ સુખનો સાચો ઇલમ હશે .

અંતર માં સુખને શોધો , ઈશ્વર માં સુખને શોધો ,

ઈશ્વર ચરણ હશે ત્યાં , સુખ પણ પરમ હશે .

– ઓમપ્રકાશ વોરા, ચાંદખેડા, અમદાવાદ. (અમર કથાઓ ગ્રુપ)