“મોજમાં રેવું” : જીવન નીરસ લાગી રહ્યું છે અને ક્યાંય મન નથી લાગતું તો વાંચો ઉર્જાનો સંચાર કરતી આ જોરદાર રચના.

0
488

મોજમાં રેવું મોજમાં રેવું, મોજમાં રેવું મોજમાં રેવું રે.

અગમ અગોચર અલખ ધણીની ખોજમાં રેવું રે.

સંસાર ખોટો કે સપનું ખોટું સૂઝ પડે નઇ રે,

યુગ વિત્યા ને યુગની પણ જુઓ સદીયુંથઇ ગઇ રે

મરમી પણ ઇનો મરમ ન જાણે કૌતુક કેવું રે….મોજમાં….

ગોતવા જાવ તો મળે નહીં ગોત્યો ગહન ગોવિંદો રે.

ઇ રે હરી ભગતું ને હાથવગો છે પ્રેમ પરખંદો રે

આવા દેવ ને દીવો કે ધૂપ શું દેવો દિલ દઇ દેવું રે…મોજમાં …

લાયલાગે તોયે બળે નહીં એવા કાળજા કીધા રે

જીવન નથી જંજાળ જીવન જીવવા જેવું રે….મોજમાં…

રામક્રૂપા એને રોજ દિવાળી રંગના ટાણા રે

કામ કરે એની કોઠી એ કોઇ દિ’ ખૂટે ન દાણા રે

કીએ અલગારી કે આળસુ થઇ ભવ આયખું ખોવું રે…મોજમાં…

જય હો ગુરુદેવ.

– સાભાર અમિત સેવક (અમર કથાઓ ગ્રુપ)