મમ્મી પપ્પા બંનેનો પ્રેમ સમાન છે, છતાં પણ ખબર નથી કેમ પપ્પા હંમેશા પાછળ રહી જાય છે…

0
844

ખબર નથી કેમ પપ્પા હંમેશા પાછળ રહી જાય છે.

1) મમ્મી 9 મહિના સુધી વહન કરે છે, પપ્પા 25 વર્ષ વહન કરે છે, બંને સમાન છે, હજુ પણ ખબર નથી કે પપ્પા કેમ પાછળ છે.

2) માતા પરિવાર માટે પગાર વગર કામ કરે છે, પપ્પા પરિવાર માટે પોતાનો તમામ પગાર ખર્ચ કરે છે, તેમના બંને પ્રયત્નો સમાન છે, હજુ પણ ખબર નથી કે પપ્પા પાછળ કેમ છે.

3) મમ્મી તમને જે જોઈએ તે રાંધે છે, પપ્પા તમને જે જોઈએ તે ખરીદે છે, બંનેનો પ્રેમ સમાન છે, પરંતુ મમ્મીનો પ્રેમ શ્રેષ્ઠ તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યો છે. ખબર નથી પપ્પા કેમ પાછળ રહી રહ્યા છે.

4) જ્યારે તમે ફોન પર વાત કરો છો, ત્યારે તમે પહેલા મમ્મી સાથે વાત કરવા માંગો છો, જો તમને દુખ થાય તો તમે ‘મોમ’ પાસે રડો છો. જ્યારે તમને જરૂર હોય ત્યારે જ તમે પપ્પાને યાદ કરશો, પરંતુ શું પપ્પાને ક્યારેય ખરાબ લાગ્યું નથી કે તમે તેમને બીજી વખત યાદ નથી કરતા જ્યારે બાળકો પાસેથી પ્રેમ મેળવવાની વાત આવે છે, ત્યારે ખબર નથી કે પપ્પા કેમ પાછળ રહી રહ્યા છે.

5) બાળકો માટે રંગબેરંગી સાડીઓ અને ઘણાં કપડાંથી કબાટ ભરાઈ જશે પણ પપ્પાના કપડાં બહુ ઓછા છે, તેમને પોતાની જરૂરિયાતોની પરવા નથી, હજુ પણ ખબર નથી કે પપ્પા પાછળ કેમ છે.

6) મમ્મી પાસે ઘણા સોનાના ઘરેણાં છે, પણ પપ્પા પાસે એક જ વીંટી છે જે તેના લગ્ન દરમિયાન આપવામાં આવી હતી. તેમ છતાં મમ્મી ઓછા દાગીનાની ફરિયાદ કરી શકે છે અને પપ્પા નથી કરતા. પપ્પા કેમ પાછળ રહી ગયા તે હજુ ખબર નથી.

7) પપ્પા પરિવારની સંભાળ રાખવા માટે આખી જિંદગી ખૂબ મહેનત કરે છે, પરંતુ જ્યારે ઓળખ મેળવવાની વાત આવે છે, ત્યારે ખબર નથી કે તે હંમેશા પાછળ કેમ રહે છે.

8) મમ્મી કહે છે, અમારે આ મહિને કોલેજ ટ્યુશન ફી ચૂકવવાની જરૂર છે, મહેરબાની કરીને તહેવાર માટે મારા માટે સાડી ન ખરીદો જ્યારે પપ્પાએ નવા કપડાંનો વિચાર પણ કર્યો નથી. બંનેનો પ્રેમ સમાન છે, હજુ પણ ખબર નથી કે પપ્પા કેમ પાછળ રહી રહ્યા છે.

9) જ્યારે માતાપિતા વૃદ્ધ થાય છે, બાળકો કહે છે કે, મમ્મી ઘરના કામકાજ સંભાળવામાં ઓછામાં ઓછી ઉપયોગી છે, પરંતુ તેઓ કહે છે, પપ્પા નકામા છે.

પપ્પા પાછળ છે (અથવા ‘પાછળ’) કારણ કે તે પરિવારની કરોડરજ્જુ છે. તેના કારણે, આપણે આપણા પોતાના પગ પર રહેવા સક્ષમ છીએ. કદાચ, આ જ કારણ છે કે તે પાછળ છે.

તમામ પિતાજી ને સમર્પિત.

– સાભાર જયેશ કોઠારી (વારતા અને વિચારો ગ્રુપ)