આપણી સંસ્કૃતિ અને સભ્યતા બધું તણાઈ ગયું, આ આર્ટીકલ વાંચશો તો બધું સમજી જશો.

0
713

બધું તણાઈ ગયું

આવો ગયું,

પધારો ગયું,

અને નમસ્તે પણ ગયું,

“હાય” અને “હેલ્લો” ના હાહાકારમાં,

સ્નેહ ભીના શબ્દો ગયા.

મહેમાન ગયા,

પરોણા ગયા,

અને અશ્રુભીના આવકાર પણ ગયા,

“વેલ કમ” અને “બાય બાય” માં

લાગણીઓ તણાઈ ગઈ.

કાકા ગયા,

મામા ગયા,

માસા ગયા,

અને ફુવા પણ ગયા,

એક “અંકલ” ના પેટમાં

એ બધા ગરકાવ થયા.

કાકી, મામી,

માસી, ફોઈ,

ને સ્વજનો વિસરાઈ ગયા,

એક “આંટી” માં બધાં સમાઈ ગયા.

કુટુંબ નામનો માળો તૂટ્યો,

પંખી બધા વે રવિખેર થયા,

હું ને મારા માં બધા જકડાઈ ગયા.

હાલરડાંના હ લ્લા ગયા,

લગ્નના ફટાણા ગયા,

ડીજે ને ડિસ્કોના તાન માં

બધા ગરકાઈ ગયા.

આઈસ્ક્રીમના આડંબરમાં

મીઠા ગોળ ને ધાણા ગયા.

લાપસી ગયા, કંસાર ગયા,

ખીર અને ખાજા ગયા,

“કેક” ના ચક્કરમાં

બધા ફ સાઈ ગયા.

માણસ માંથી માણસાઇ

ને સંબંધ ગયા

ને કામપૂરતા માત્ર

મોબાઈલ નંબર રહી ગયા.

બધું તણાઈ ગયું

આવો ગયું,

પધારો ગયું

અને નમસ્તે પણ ગયું.

– લેખક અજ્ઞાત

(સાભાર પ્રવીણ મહિડા, અમર કથાઓ ગ્રુપ)