“પૈસા ના પણ કેટલાં નામ” આ નાનકડો આર્ટિકલ તમને પૈસા અને જીવનની વાસ્તવિકતા સમજાવતો જશે.

0
615

પૈસા ના પણ કેટલાં નામ

મંદિર માં આપો તો (દાન)

સ્કૂલમાં આપો તો (ફી)

લગ્ન માં આપો તો (ચાંદલો)

કન્યા ને લગ્ન માં આપો તો (દહેજ)

છુટાં છેડા માં આપો તો (જીવાય ભથ્થું)

કોઈને આપો તો, લ્યો તો (રૂણ)

પોલીસ કે ઓફિસર કરે (દંડ)

સરકાર લ્યે તે (કર)

કર્મચારી મેળવે તે (પગાર)

નિવૃત્તિ માં આપે તે (પેન્સન)

હૉટલમાં આપો એ (ટીપ)

બેંકમાંથી ઉધાર લ્યો તે (લોન)

મજદુર ને ચૂકવો તે (મજુરી)

ઑફિસર ને છાનામાના આપો તે (લાંચ)

કોઈ ને પ્રેમ થી આપો તે (ભેટ)

હા સાહેબ હું પૈસો છું

આપ મને જીવનના અંત પછી ઉપર નહી લઈ શકો… પણ જીવતાં હું તમને બહુ ઉપર લઇ જાવ છું.

હા સાહેબ હું પૈસો છું

મને પસંદ કરો એટલે સુધી કે લોકો તમને નાપસંદ કરી જ ન શકે.

હા સાહેબ હું પૈસો છું

હું ભગવાન નથી પણ લોકો મને ભગવાન થી ઓછો નથી માનતાં.

હા સાહેબ હું પૈસો છું

હું મીઠાં જેવો છું જે જરૂરી તો છે પણ જરૂરીઆતો કરતાં વધુ તો જીવન નો સ્વાદ બગાડુ છું.

હા સાહેબ હું પૈસો છું

ઈતિહાસ એવા કેટલાય ઉદાહરણ જોવા મળે છે જેની પાસે અઢળક સંપત્તિ હતી તેના ગયા પછી રોવા વાળા કોઈ નહતાં.

હા સાહેબ હું પૈસો છું

હું કઈ જ નથી છતાં હું નક્કિ કરૂ છું કે લોકો તમારી કેટલી ઈજ્જત કરશે.

હા સાહેબ હું પૈસો છું

હુ તમારી પાસે છું તો તમારો છું તમારી પાસે નથી તો આપનો નથી. પણ હું તમારી પાસે છું તો સૌ તમારાં છે.

હા સાહેબ હું પૈસો છું

હુ નવાં નવાં સંબંધો બનાવું છું.. પણ સાચા અને જુનાં બગાડુ છું.

હા સાહેબ હું પૈસો છું

હુ જ બધા ક જિયા નું મૂળ છું તો પણ કેમ બધા લોકો મારી પાછળ પાગલ છે?

– સાભાર સીતા પટેલ (અમર કથાઓ ગ્રુપ)