“પી લેવો હોય તો રસ પી લેજો” – વાંચો ગંગાસતી અને પાનબાઈનું સરસ મજાનું ભજન.

0
582

પી લેવો હોય તો રસ પી લેજો

પી લેવો હોય તો રસ પી લેજો પાનબાઈ

પિયાલો આવ્યો ભક્તો કાળનો

વખત વીતી ગયા પછી પસ્તાવો થાશે ને

અચાનક ખાશે તમને કાળ રે …. પી લેવો હોય

જાણવી રે હોય તો વસ્તુ જાણી લેજો પાનબાઈ

નહિંતર જમીનમાં વસ્તુ જાશે રે,

નખશીખ ગુરુજીને હૃદયમાં ભરીએ રે

ઠાલવવાનું ઠેકાણું કહેવાશે રે … પી લેવો હોય

આપ રે મૂવા વિના અંત નહીં આવે ને

ગુરુ જ્ઞાન વિના ગોથાં ખાશે રે,

ખોળામાં બેસાડી તમને વસ્તુ આપું

આપવાપણું તરત જડી જાવે રે …. પી લેવો હોય

વખત આવ્યો છે તમારે ચેતવાનો પાનબાઈ

મન મેલીને થાઓ હોંશિયાર રે,

ગંગા સતી એમ બોલિયા રે

હેતના બાંધો હથિ આર રે …. પી લેવો હોય.