તમે સનાતન હિન્દુ વૈદિક કેલેન્ડર ભૂલી તો નથી ગયા ને?

0
383

સનાતન હિન્દુ વૈદિક કેલેન્ડર

(ખાસ નોંધ : ગુજરાતમાં નવું વર્ષ કારતક માસથી શરૂ ગણાય છે જ્યારે ઉત્તર ભારતમાં ચૈત્રથી નવું વર્ષ શરૂ થાય છે.)

1. ચૈત્ર

2. વૈશાખ

3. જેઠ

4. અષાઢ

5. શ્રાવણ

6. ભાદરવો

7. આશો

8. કારતક

9. માગશર

10. પોષ

11. મહા

12. ફાગણ

ઉત્તર ભારતમાં ચૈત્ર માસ આપણો પ્રથમ માસ છે, ચૈત્ર માસના શુક્લ પક્ષને નવું વર્ષ માનવામાં આવે છે. અંગ્રેજી કેલેન્ડર મુજબ ચૈત્ર મહિનો માર્ચ-એપ્રિલમાં આવે છે, ચૈત્ર પછી વૈશાખ મહિનો આવે છે, જે એપ્રિલ-મેના મધ્યમાં આવે છે, તેવી જ રીતે બાકીના મહિનાઓ આવે છે. ફાગણ મહિનો આપણો છેલ્લો મહિનો છે જે ફેબ્રુઆરી-માર્ચમાં આવે છે. ફાગણની છેલ્લી તારીખથી વર્ષ પૂરું થાયછે, ફરી ચૈત્ર માસથી નવું વર્ષ આરંભ થાય છે.

આપણા બધા વૈદિક મહિનાઓ (મહિનાઓ) ના નામ 28 માંથી 12 નક્ષત્રો પર રાખવામાં આવ્યા છે.

જે માસમાં પૂર્ણિમાનો ચંદ્ર હોય, તે માસનું નામ એ જ નક્ષત્ર પરથી પડ્યું.

1. ચિત્રા નક્ષત્રમાંથી ચૈત્ર માસ

2. વિશાખા નક્ષત્રમાંથી વૈશાખ માસ

3. જ્યેષ્ઠા નક્ષત્રથી જેઠ માસ

4. પૂર્વાષાદ અથવા ઉત્તરાષાદ થી અષાઢ માસ

5. શ્રાવણ નક્ષત્રથી શ્રાવણ માસ

6. પૂર્વાભાદ્રપદ અથવા ઉત્તરાભાદ્રપદથી ભાદરવો માસ

7. અશ્વિની નક્ષત્રથી આસો માસ

8. કૃતિકા નક્ષત્રથી કારતક માસ

9. મૃગશિર નક્ષત્રથી માગશર માસ

10. પુષ્ય નક્ષત્રથી પોષ માસ

11. માઘ માસથી મહા માસ

12. પૂર્વાફાલ્ગુની અથવા ઉત્તરાફાલ્ગુનીમાંથી ફાગણ માસ

જો તમને આ જાણકારી સારી લાગી હોય તો કોમેન્ટ લાઈક ને સેર દ્વારા વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચાડી શકો છો