“સાથીયા પુરાવો દ્વારે” – જગત જનની માં અંબાને પધારવાનું ભાવભર્યું આમંત્રણ આપતા આ પદ જરૂર ગાવું.

0
667

દરેક પરિવારમાં માં, બહેન, પુત્રી કે પત્ની ના સ્વરૂપમાં રહેલી જગદંબાનું જગત જનની આરાસુરી માં અંબાને પધારવાનું ભાવભર્યું આમંત્રણ એટલે આરતી ગરબા અને સ્તુતિમાં ગવાતું પદ – સાથીયા પુરાવો દ્વારે…. દીવડા પ્રગટાવો રાજ… ચાલો જગત જનની ને હૃદયના ભાવથી આમંત્રણ આપીએ. માં અંબાની… જગદંબાની શાક્ષીએ જીવનને ધન્ય બનાવીએ. જય જગદંબે… જય અંબે….

સાથીયા પુરાવો દ્વારે, દિવડા પ્રગટાવો રાજ…

આજ મારે આંગણે પધારશે માં પાવાવાળી..

વાંઝિયાના મેણા ટાળી રમવા રાજકુમાર દે માં,

ખોળાનો ખુંદનાર દે

કુંવારી કન્યાને માડી મનગમતો ભરથાર દે માં,

પ્રિતમજીનો પ્યાર દે

નિર્ધનને ધનધાન આપે, રાખે માડી સૌની લાજ

આજ મારે આંગણે પધારશે માં પાવાવાળી..

કુમકુમ પગલા ભરશે માડી સાતે પેઢી તરશે,

આદ્યશક્તિ માં પાવાવાળી પીડા જનમ જનમની હરશે

દૈ દૈ તાળી ગાઓ આજ વાજિંત્રો વગડાવો રાજ

આજ મારે આંગણે પધારશે માં પાવાવાળી..

સાંભળો ઓડિયો :