‘સાંવરિયો રે મારો સાંવરિયો’ શ્રીકૃષ્ણ માટે બનાવેલી આ રચના તમને એટલી ગમશે કે દરરોજ ગાયા કરશો.

0
653

સાંવરિયો રે મારો સાંવરિયો

હું તો ખોબો માગું ને દઈ દે દરિયો !

મને પૂછો કે ઘર મારું કેવડું

મારા વાલમજી બાથ ભરે એવડુ

આંખ ફળકિ ઉજાગરા થી રાતી

ઝીણા ધબકારે ફાટ ફાટ છાતી.

છબીલો મારો સાંભળ્યો રે…

સાવ બાવરીયો…..

જાણે અત્તર ઢોળાયું રૂમાલમાં

એવી લથબથ ભીંજાણી હું વ્હાલમાં

મારા વાલમનું નામ મારું નાણું

મારા મનનું ગુલાલ જેવું ગાણું

જાણું કે એણે ખાલી ઘડામાં ટહુકો ભરીયો !

– સાભાર કુંજન પટેલ પરસાણીયા (અમર કથાઓ ગ્રુપ)