શંકર પાર્વતીને પ્રસન્ન કરવા દરરોજ કરો આ ‘ઉમા મહેશ્વર સ્તોત્રમ્’ નો પાઠ, વાંચો ગુજરાતીમાં.

0
568

ઉમા મહેશ્વર સ્તોત્રમ્ :

નમઃ શિવાભ્યાં નવયૌવનાભ્યાં

પરસ્પરાશ્લિષ્ટવપુર્ધરાભ્યામ્ ।

નગેંદ્રકન્યાવૃષકેતનાભ્યાં

નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યામ્ ॥ 1 ॥

નમઃ શિવાભ્યાં સરસોત્સવાભ્યાં

નમસ્કૃતાભીષ્ટવરપ્રદાભ્યામ્ ।

નારાયણેનાર્ચિતપાદુકાભ્યાં

નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યામ્ ॥ 2 ॥

નમઃ શિવાભ્યાં વૃષવાહનાભ્યાં

વિરિંચિવિષ્ણ્વિંદ્રસુપૂજિતાભ્યામ્ ।

વિભૂતિપાટીરવિલેપનાભ્યાં

નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યામ્ ॥ 3 ॥

નમઃ શિવાભ્યાં જગદીશ્વરાભ્યાં

જગત્પતિભ્યાં જયવિગ્રહાભ્યામ્ ।

જંભારિમુખ્યૈરભિવંદિતાભ્યાં

નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યામ્ ॥ 4 ॥

નમઃ શિવાભ્યાં પરમૌષધાભ્યાં

પંચાક્ષરીપંજરરંજિતાભ્યામ્ ।

પ્રપંચસૃષ્ટિસ્થિતિસંહૃતાભ્યાં

નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યામ્ ॥ 5 ॥

નમઃ શિવાભ્યામતિસુંદરાભ્યાં

અત્યંતમાસક્તહૃદંબુજાભ્યામ્ ।

અશેષલોકૈકહિતંકરાભ્યાં

નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યામ્ ॥ 6 ॥

નમઃ શિવાભ્યાં કલિનાશનાભ્યાં

કંકાળકલ્યાણવપુર્ધરાભ્યામ્ ।

કૈલાસશૈલસ્થિતદેવતાભ્યાં

નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યામ્ ॥ 7 ॥

નમઃ શિવાભ્યામશુભાપહાભ્યાં

અશેષલોકૈકવિશેષિતાભ્યામ્ ।

અકુંઠિતાભ્યાં સ્મૃતિસંભૃતાભ્યાં

નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યામ્ ॥ 8 ॥

નમઃ શિવાભ્યાં રથવાહનાભ્યાં

રવીંદુવૈશ્વાનરલોચનાભ્યામ્ ।

રાકાશશાંકાભમુખાંબુજાભ્યાં

નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યામ્ ॥ 9 ॥

નમઃ શિવાભ્યાં જટિલંધરાભ્યાં

જરામૃતિભ્યાં ચ વિવર્જિતાભ્યામ્ ।

જનાર્દનાબ્જોદ્ભવપૂજિતાભ્યાં

નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યામ્ ॥ 10 ॥

નમઃ શિવાભ્યાં વિષમેક્ષણાભ્યાં

બિલ્વચ્છદામલ્લિકદામભૃદ્ભ્યામ્ ।

શોભાવતીશાંતવતીશ્વરાભ્યાં

નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યામ્ ॥ 11 ॥

નમઃ શિવાભ્યાં પશુપાલકાભ્યાં

જગત્રયીરક્ષણબદ્ધહૃદ્ભ્યામ્ ।

સમસ્તદેવાસુરપૂજિતાભ્યાં

નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યામ્ ॥ 12 ॥

સ્તોત્રં ત્રિસંધ્યં શિવપાર્વતીભ્યાં

ભક્ત્યા પઠેદ્દ્વાદશકં નરો યઃ ।

સ સર્વસૌભાગ્યફલાનિ

ભુંક્તે શતાયુરાંતે શિવલોકમેતિ ॥ 13 ॥

(વિજ્ઞાનમ પરથી)