શ્રાવણ મહિનામાં શિવજીને પ્રસન્ન કરવા કરો શિવ માલાનો પાઠ.

0
762

મંગલકારી શિવનું નામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

સાચુ સુખ દેનારૂ નામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

વાંચ્છીત ફળ દેનારૂ નામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

ઋષિ, મુનિ જપતા નામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ઉચ્ચરે નામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

પાર્વતીના પ્યારા નાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

નંદી, ગણેશ જપતાએ જાપ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

નારદ, શારદ ગાતાં ગાન, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

તેંત્રીસ કરોડ દેવ જપતા જાપ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

ગાંધર્વ, કિન્નર ગાતાં ગાન, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

સાધુ-સંતોના પ્યારા નાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

ધૂન મચાવો આઠે જામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

વિશ્વ સકળના તારણહાર, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

કૈલાસમાં ગુંજે એક નામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

અણુ અણુમાં ભોલેનો વાસ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

શ્વાસે શ્વાસે જપજો જાપ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

અંત સમય આપે છે કામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

જ્યોતિ સ્વરૂપે પ્રગટ્યા નાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

કલ્યાણકારી એક જ નામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

અમરનાથનું અમર છે નામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

ભક્તો દર્શન કરવા જાય, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

ચંદ્રની ભક્તિ સ્વીકારે નાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

સોમનાથ કહેવાય નાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

દર્શન કરતા પાપ ધોવાય, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

કાર્તિકેયના પ્યારા તાત, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

મલ્લિકાર્જુનથી પ્રગટ્યા નાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

પૂનમ અમાસના દર્શન થાય, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

બ્રાહ્મણની ભક્તિ સ્વીકારે નાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

અવન્તિકામાં બિરાજ્ય નાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

મહાકાલથી પ્રગટ્યા નાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

બાર વરસે અમૃત ઉભરાય, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

કુંભ મેળાનું તિરથધામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

ભક્તિ મૂક્તિ દેનારૂ નામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

મધ્યમાં છે ૐ કાર નાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

મમલેશ્વરનું પામ્યા નાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

વિદ્યાચલના તારણહાર, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

પરલી ગામે બિરાજ્યા નાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

વૈજનાથનો મહિમા અપાર, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

દર્શન કરતા દુઃખડાં જાય, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

ડાકિન વન માં વસીયા નાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

ભીમ રક્ષસને હણતા નાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

ભીમા શંકર પામ્યા નાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

અમર રાખ્યું ત્યાં ભીમનું નામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

સેતુ બંધ દક્ષિણમાં ધામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

રામની ભક્તિ સ્વીકારે નાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

રામેશ્વર નામે પ્રગટ્યા નાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

વિજયના આપ્યા આશીર્વાદ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

દારૂક વનમાં બિરાજે, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

નાથનાગેશ્વરનું પામ્યા નામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

અસુરોના સંહારક નાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

દિનદુઃખીયાઓના તારણહાર, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

કાશીનગરી અમર છે ધામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

વિશ્વેશ્વારનો મહિમા અપાર, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

દર્શન કરતા પાપ ધોવાય, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

અમરતાનું આપે વરદાન, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

ગૌતમી તટે બિરાજ્યા નાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

ત્ર્યંબકેશ્વરથી પ્રગટ્યા નાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

દર્શન કરતા પાવન થવાય, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

હિમાલય છે શિવનું ધામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

કેદારનામે પ્રગટ્યા નાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

જનમજનમના પાપ ધોવાય, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

કેદારનાથનો મહિમા અપાર, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

હરિદ્વાર હરીહારનું ધામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

ઋષિકેશનો મહિમા અપાર, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

ધુશ્માની ભક્તિ સ્વીકારે નાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

સજીવનકર્યો ત્યાં બ્રહ્મકુમાર, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

ધુશ્મેશ્વરથી પ્રગટ્યા નાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

અમર કર્યું ધુશ્માનું નામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

જ્યોતિર્લીંગનો મહિમા અપાર, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

જન્મ મરણ હણનારૂ નામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

ગિરનારની ભક્તિ સ્વીકારે નાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

ભવના પાપ હરે ભવનાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

દર્શન કરતા પાવન થવાય, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

કુબેરેશ્વરનો મહિમા અપાર, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

કુબેર ભંડારી આપ્યું નામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

કાળિયુગના સાચા આધાર, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

અષ્ઠ સિધ્ધી દેનારૂ નામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

જ્ઞાન ભક્તિના છે ભંડાર, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

શિવ ભજતા આપે વૈરાગ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

ચાર પદારથ આપે નાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

અડસઠ તિરથનું પુન્ય દેનાર, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

ચાર વેદનો એક જ સાર, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

તેર કરોડ જપતા જે જાપ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

શિવપદ આપે ભોલેનાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

કામક્રોધ હાણનારૂ નામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

માયા-મોહને દુર કરનાર, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

શિવરાત્રીએ જપજો જાપ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

જનમજનમ ના બાળે પાપ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

શ્રાવણમાસમાં કરતા જાપ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

શિવ-ચરણોમાં પામે વાસ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

ઈક્કોતેર પેઢી તારે નામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

નિર્ધનને ધન આપે નાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

પુત્રહીનને પુત્ર દેનાર, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

ગ્રહની પીડા દુર કરનાર, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

દુઃખ દરિદ્ર દુર કરનાર, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

મહારોગનો એક ઈલાજ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

સુખ શાંતિ આપે એક નામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

અકાળમૃ ત્યુટાળે નાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

શિવ શરણુ આપે એક નામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

તેમાં કાયરનું નહિ કામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

ભજી લ્યોને છોડી સૌ કામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

બતાવ્યું ગુરુએ સાચુ જ્ઞાન, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

શ્વાસે શ્વાસે જપજો જાપ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

સંકટમાં આપે આરામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

શ્રધ્ધાથી જપજો એક નામ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

અરજી સાંભળજો ભોલેનાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

ભક્તિ અનન્ય આપજો નાથ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

વિશ્વનાથ જપતા એક જાપ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

ૐ કપિલેશ્વર દાદાનાં જપતા જાપ, નમઃ શિવાય ૐ નમઃ શિવાય

નિશદિન માળા જે કરે સવાર, બપોરને સાંજ સંકટ તેના દૂર થાય , જરીના આપે આંચ

આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ, હરે, પરમ પાવન શિવનામ મનોકામના પુરણ કરે, ભક્તવત્સલ ભોલેનાથ

બોલો શ્રી શિવશંકરકી જય, ઉમાપતિ મહાદેવકી જય

શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય, ગજાનન ગણપતિ ની જય

પવનસુત હનુમાન કી જય, બોલો રે સબ સંતન કી જય

ૐ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ હર

– સાભાર રેખા જાદવ (અમર કથાઓ ગ્રુપ)