‘શિવ ને ભજો જીવ દિન રાત’ શિવ ભક્તની આ રચના તમને ભક્તિ રસનો સ્વાદ ચખાડશે.

0
409

છે શક્તિ કેરો સાથ જટા પર ગંગ બહે દિન-રાત,

ડાક-ડમરું ના ડમડમાટ શંખ ના નાદ કરે છે વાત.

શિવ ને ભજો જીવ દિન રાત…

કાર્તિક-ગણેશ શિવ ના બાળ ઉમૈયા અર્ધાંગીની નાર,

દશાનન ભજે શિવ ના નામ તેઓ પણ કરે છે એક જ વાત,

શિવ ને ભજો જીવ દિન રાત…

શિવજી શોભે છે કૈલાશ ત્યાં વસે દેવો-ઋષિ-રાજ,

ચારણો નંદી ચરાવે ત્યાંજ કરે છે ચાર વેદ ની વાત,

શિવ ને ભજો જીવ દિન રાત…

કરે છે શિવજી તાંડવ નાચ દિગપાળો ના જુકતા હાથ,

જોઇને દેવો ફફડે આજ ભોળા ને વિનવે બેઉ હાથ,

શિવ ને ભજો જીવ દિન રાત…

હરિ ઓમ હર હર ના જ્યાં નાદ ત્યાં શશી-ભાણ ઉગે દિન-રાત,

તુજ વિણ દીપ “પ્રદીપ” ના વાત શિવ છો કણ કણ માં હયાત ,

શિવ ને ભજો જીવ દિન રાત….

– સાભાર જાહલબા સોલંકી (અમર કથાઓ ગ્રુપ)