શિવજીનું ભજન તમને ભક્તિ રસમાં તરબોળ કરી દેશે, પૂજા સમયે જરૂર કરજો આ ભજનનું ગાન.

0
533

શિવ તોરો મહિમા કીસ બીધ ગાવું

તેરો અંત કહીં નહીં પાવું મે….

શિવ તોરો મહીમા

અલખ નિરંજન રુપ તીહારો

કીસ બીધ મૈ તો ધ્યાન લગાવું

વૈદ પાર અજહું નહીં પાયો

તો અબ કૈસે બતલાઉં મેં….

શિવ તોરો મહીમા…

ગંગા જમુના નીર બહાએ

મંજન કીસકા મેં હી કરાવું

વૃક્ષ બગીચે રચના તેરી

કૈસે પુષ્પ ચઢાવુંમૈ…….. શિવ

પંચભુત કી દેહ તુમ્હારી

ચંદન મેં કીસબીધ લીપટાવું

સકલ જગત કા પાલન કરતા

કીસ બીધ ભોગ લગાવું મેં….. શિવ

હાથ જોડકર અરજ કરત હું

બાર બાર મેં શિશ નમાવું

બ્રહમાનંદ મીટાદે પરદા

ઘટ ઘટ દરશન પાવું મૈ… .શિવ તોરો

– સાભાર અમિત સેવક (અમર કથાઓ ગ્રુપ)