શ્રીકૃષ્ણને પ્રિય એવા મોરપીંછને લઈને શ્રીકૃષ્ણ અને મોર વચ્ચેનો કાલ્પનિક સંવાદ ઘણો રસપ્રદ છે, અચૂક વાંચજો.

0
347

તારું પીછું તને પાછું આપું

જો તું આપે પાછું મને ગોકુલનું વ્હાલ

મોરલા હું છું તૈયાર

બોલ છો તું તૈયાર

એક પીછું પાછું લેવા દ્વારકા આવવું

વેઠીને વૈકુંઠ માં કાયાનો ભાર

પીછું ઉધાર મારા જગના આધાર

મારા પીછાનો ભાર તારું ગોકુલનું વ્હાલ

કેટલા ટહુકાને કેટલા ટોડલા

તારા પરચા આપાર મારા હૈયાના હાર

ગોપીઓ ઘેલી ને ઘેલા ગોવાળ

હું ઉડી ને પહોંચુ છું રાધાને ધામ

પિછાને રાખતું હું રાખું છું વ્હાલ

મારા પીછાનો લાગે નહિ મને રે ભાર.

– અતુલ રાવ. (અમર કથાઓ ગ્રુપ)