“શ્રી ક્રિષ્ણ સર્વત્ર તમે છો” – આ રચના દ્વારા સમજો શ્રી ક્રિષ્ણનો મહિમા.

0
804

શ્રી ક્રિષ્ણ સર્વત્ર તમે છો…

એકાક્ષર ૐ કાર તમે છો, મહર્ષિઓમાં ભૃગુ તમે છો;

યજ્ઞોમાં જપયજ્ઞ તમે છો,

શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો… ૧

સેનાપતિમાં કાર્તિકેય ને, જળાશયોમાં સમુદ્ર છો;

પુરોહિતોમાં બૃહસ્પતિ છો,

શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો… ૨

વેદોમાં તમે સામવેદ છો, આદિત્યોમાં વિષ્ણુ છો;

તેજપુંજમાં સૂર્ય તમે છો,

શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો… ૩

દેવગણોમાં ઇન્દ્ર તમે છો,

નક્ષત્રોમાં ચંદ્ર તમે છો;

ઈન્દ્રિયોમાં મન તમે છો,

શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો… ૪

વાયુશ્રેષ્ઠ મરીચિ છો ને,

નગાધિરાજ હિમાલય છો;

સર્વ મનોના મન તમે છો,

શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો… ૫

રુદ્રોમાં તમે શંકર છો,

વસુઓમાં તમે પાવક છો;

યક્ષોમાં તમે કુબેર છો,

શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો… ૬

ગંધર્વોમાં ચિત્રરથ ને,

દેવર્ષિમાં નારદ છો;

વાણીમાં ૐ કાર તમે છો,

શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો… ૭

પર્વત શ્રેષ્ઠ સુમેરુ તમે છો,

વૃક્ષોમાં તમે પીપળ છો;

સ્થાવર જંગમના ચેતન છો,

શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો… ૮

હાથીમાં ઐરાવત છો ને,

અશ્વોમાં ઉચૈઃશ્રવા છો;

ગાયોમાં તમે કામધેનુ છો,

શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો… ૯

મુનિઓમાં શ્રી કપિલ તમે છો, માનવગણમાં રાજા છો;

સૃષ્ટિસર્જક કામદેવ છો,

શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો… ૧૦

સર્પોમાં છો વાસુકી ને,

અનંત નામે નાગ તમે છો;

ધર્મરાજ-યમરાજ તમે છો,

શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો… ૧૧

ખગમંડળમાં ગરુડ તમે છો ને, વનચરમાં વનરાજ તમે છો;

સમયેશ્વર ત્રિકાળ તમે છો, શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો… ૧૨

પિતૃઓમાં સૂર્ય-અર્યમાં,

પવિત્રકર્તા પવન તમે છો;

જળના દેવ શ્રીવરુણ તમે છો,

શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો… ૧૩

શ સ્ત્રધારીમાં રામ તમે છો,

દૈત્યોમાં પ્રહલ્લાદજી છો;

કર્મનું ફળ દેનાર તમે છો,

શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો… ૧૪

મગરમચ્છ છો જળચરમાં જે, નદીઓમાં ગંગાજી છો;

આદિ મધ્ય ને અંત તમે છો,

શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો… ૧૫

વિદ્યામાં અધ્યાત્મ તમે છો, વક્તાઓમાં વાદ તમે છો;

સમુદાયમાં દ્વંદ્વ તમે છો,

શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો… ૧૬

સર્વના ઉત્પત્તિ કારણ છો ને, મહાકાળ સંહારક છો;

ભાવિ સૃષ્ટિના સર્જક છો,

શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો… ૧૭

કીર્તિ સ્મૃતિ ને લક્ષ્મી છો,

ધીરજ ક્ષમા ને બુદ્ધિ છો;

શબ્દાતીત વિભૂતિ છો,

શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો… ૧૮

સામવેદમાં બૃહત્‍સામ ને,

છંદોમાં ગાયત્રી છો;

સકળ સૃષ્ટિનું બીજ તમે છો,

શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો… ૧૯

મસોત્તમમાં માર્ગશીર્ષ ને,

ઋતુઓમાં ઋતુરાજ તમે છો;

તેજસ્વીનું તેજ તમે છો,

શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો… ૨૦

નિશ્ચયીના દ્રઢ નિશ્ચય છો ને, વિજયવરોના વિજય છો;

સત્યશાળીના સત્ય તમે છો,

શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો… ૨૧

આયુધોમાં વજ્ર તમે છો,

દ્યુતમાં છલબલ શ્રેષ્ઠ તમે છો;

ન્યાયી દમનમાં દંડ તમે છો,

શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો… ૨૨

કવિઓમાં શ્રીશુક્ર તમે છો,

ગુપ્ત ભાવમાં મૌન તમે છો;

અકાર ઉકાર મકાર તમે છો,

શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો… ૨૩

મર્યાદા પુરુષોત્તમ છો ને,

પૂર્ણપણે પુરષોત્તમ છો;

સર્વ થકી સર્વોત્તમ છો,

શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો… ૨૪

સર્વ હ્રદયમાં આત્મા છો,

વિરાટના ક્ષેત્રાત્મા છો;

પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છો,

શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો… ૨૫

યદુવંશભૂષણ કૃષ્ણ તમે છો, પાંડવમાં અર્જુન તમે છો;

દ્વૈપાયન શ્રીવ્યાસ તમે છો,

શ્રી કૃષ્ણ સર્વત્ર તમે છો… ૨૬

જે કાંઈ શોભાવાળું છે,

ઐશ્વર્ય ઓજસવાળું છે;

પ્રાણ ને બળમાં ન્યારું છે,

રૂપ ને તેજ તમારું છે… ૨૭

સૌને મોહિત કરનારું છે,

સૌને સુખ દેનારું છે;

વૈષ્ણવ જનને પ્યારું છે,

શ્રી કૃષ્ણ એ નામ તમારું છે… ૨૮

શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ,

શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ,

શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

– અજ્ઞાત

(સાભાર હસમુખ ગોહિલ, અમર કથાઓ ગ્રુપ)