‘શ્યામ વિના વ્રજ સૂનું લાગે’ – આ સુંદર ભજન દ્વારા જાણો શ્રીકૃષ્ણ વિનાના વ્રજ વિષે.

0
358

શ્યામ વિના વ્રજ સૂનું લાગે, ઓધવ હમકો ન ભાવે રે

વિકટ દિસે યમુના કિનારો,

વસમો લાગે વનરાવન સારો;

અતિ તલખે આ જીવ અમારો, મોહન કૌન મિલાવે રે

શ્યામ વિના વ્રજ સૂનું લાગે, ઓધવ હમકો ન ભાવે રે

ચિત હમારો ગયો ચુરા કે,

મોહન મીઠી વેણુ બજાકે;

પહેલે હમસે પ્રીત લગાકે, રઝળતી મેલી વ્હાલે રે

શ્યામ વિના વ્રજ સૂનું લાગે

હાલ હમારા શ્રીકૃષ્ણ કો કીજે,

યાદવરાય કો સંદેશો દીજે;

હમ રંક પર રીસ ન કીજે, કરુણા સિંધુ કહાવે રે

શ્યામ વિના વ્રજ સૂનું લાગે

રોવન લાગી વ્રજ કી નારી,

સકલ જગત કે કાજ બિસારી;

હાર્યો પ્રભુ કે ચરણ બલિહારી, દિલ મેં ધ્યાન લગાવે રે

શ્યામ વિના વ્રજ સૂનું લાગે.