વિદ્યાર્થીએ ગણતરીની સેકન્ડમાં પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરીને એવી શીખ આપી કે જે દરેકનું જીવન બદલી શકે છે, જાણો.

0
256

શિક્ષકે બોર્ડ પર એક સમીકરણ લખ્યું.

36x + yx, 2/3yx + 3x (66y + 12x).b =0

વિદ્યાર્થીઓ તરફ જોઈને કહ્યું,

“આ સમીકરણનું સોલ્યુશન નથી. પણ આ સમીકરણ ને સોલ્વ કરવાનાં પરીક્ષામાં પુરા ત્રણ માર્ક મળશે.”

પછી તેઓ નાનકડાં વિદ્યાર્થી તરફ ફર્યાં અને કહ્યું.

“શું તું આ દાખલો સોલ્વ કરી શકીશ?”

તે વિદ્યાર્થીએ એક પળનો પણ વિલંબ કર્યા વગર ડસ્ટર હાથમાં લીધું અને બોર્ડ પર લખેલું સમીકરણ ભૂંસી નાંખ્યું.

અને કહ્યું….

“પ્રોબ્લેમ સોલ્વ્ડ સર”

જેનો કોઈ તાળો જ નથી મળવાનો, તેની પાછળ સમય કેમ બરબાદ કરવો.

3 માર્કની પાછળ 97 માર્ક કેમ ગુમાવવા?

જિંદગીમાં પણ અમુક પ્રોબ્લેમ આવાં જ હોય છે.

તેનું સોલ્યુશન પણ આ રીતે જ હોઈ શકે છે.

દુર્લભ અને અપ્રાપ્ય ત્રણ માર્કની પાછળ આપણે 100 % જિંદગી દાવ પર લગાવી દઈએ છીએ.

અને એ લ્હાયમાં બાકીનાં 97% ખૂબસૂરત પળો જે આપણાં જ આધિપત્યમાં હોય છે તેને માણવાનું ભૂલી જઈએ છીએ.

જિંદગી જીવવા માટે ભૂંસવાની કળા આત્મસાત કરવી જરૂરી છે.

જય શ્રી કૃષ્ણ.

(વિપુલ દવેના બ્લોગ પરથી)