“સરળ નથી” આ સુંદર કવિતામાં જણાવેલી વાત મનુષ્ય સમજી લે તો…

0
819

સરળ નથી .

એમ કઈ સાગર ને ,તરવું સરળ નથી ,

બોલાય છે ,પરંતુ ,મરવું સરળ નથી .

ઝાંઝવા ના જળ તો છે ભ્રમ ,ફરેબ છે ,

આકાશ કુસુમ ,હસ્તગત કરવું ,સરળ નથી .

ભલે થતી ,સદાબહાર જીવનો ,ની વાત ,

કરમાયા વગર ,ડાળ થી ખરવું ,સરળ નથી .

હા ,કંઈક વીરલાઓ ,એ કરી ગયા છે પણ ,

કંટક ભરેલ પથ માં , વિહરવું ,સરળ નથી .

માણસ તણું એ કામ નહિ,ભ્રમર તો ભ્રમર છે,

કમલિની ની જેલ માં રહેવું ,સરળ નથી .

અદ્વેષ,અનાસક્તિ,અનન્ય ભક્તિ ને ફળ-ત્યાગ,

થી જ મળે , ઈશ નું મળવું સરળ નથી .

હા,વાલિયો વાલ્મિકબન્યો’મરા મરા’બોલીને,

પણ ,દરેક ઉલ્ટા કર્મ નું ,ફળવું સરળ નથી .

ઓમપ્રકાશ વોરા ,અમદાવાદ.