“તને સાચવે…” બરકત વિરાણીના આ ગુજરાતી વિદાય ગીતની પંક્તિઓ આજની યુવાપેઢીએ વાંચવી જોઈએ.

0
242

તને સાચવે પારવતી અખંડ સૌભાગ્યવતી

તને સાચવે સીતા સતી અખંડ સૌભાગ્યવતી

માના ખોળા સમું આંગણું તે મૂક્યું

બાપના મન સમું બારણું તે મૂક્યું

તું તો પારકા ઘરની થતી અખંડ સૌભાગ્યવતી

તને સાચવે પારવતી અખંડ સૌભાગ્યવતી

ભગવાનને આજ ભળાવી દીધી

વિશ્વાસ કરીને વળાવી દીધી

તારો સાચો સગો છે પતિ અખંડ સૌભાગ્યવતી

તને સાચવે સીતા સતી અખંડ સૌભાગ્યવતી.

– સાભાર હસમુખ ગોહિલ (અમર કથાઓ ગ્રુપ)