જીવનની શ્રેષ્ઠતા કોઈની સાથે ‘સરખામણી’ કરવામાં નથી પરંતુ આ કામમાં છે, વાંચો ઉપયોગી આર્ટિકલ.

0
468

તુલના…..

શ્વેતાએ એક કલાકમાં 10 કિ.મી.નું અંતર કાપ્યું.

આકાશે એટલું જ અંતર દોઢ કલાકમાં કાપ્યું.

બંનેમાંથી કોણ ઝડપી અને તંદુરસ્ત ગણાય?

અલબત્ત આપણો જવાબ શ્વેતા હશે.

જો શ્વેતાએ આ અંતર તૈયાર ટ્રેક પર પાર કર્યું હોય અને આકાશે રેતાળ રસ્તા પર ચાલીને પાર કર્યું હોય તો?

તો પછી આપણો જવાબ હશે આકાશ.

પરંતુ જ્યારે ખબર પડે કે શ્વેતા 50 વર્ષની છે જ્યારે આકાશ 25 વર્ષનો છે ત્યારે?

તો પછી આપણો જવાબ ફરી શ્વેતા હશે.

પરંતુ આપણને ખબર પડે કે આકાશનું વજન 140 કિલો છે જ્યારે શ્વેતાનું વજન 65 કિલો છે તો?

ફરીથી તમારો જવાબ આકાશ હશે.

જેમ જેમ આપણે આકાશ અને શ્વેતા વિશે વધુ જાણીશું, કોણ વધુ સારું છે તેના વિશે આપણા મંતવ્યો અને નિર્ણય બદલાશે.

જીવનની વાસ્તવિકતા પણ એવી જ છે. આપણે ખૂબ જ ઉતાવળથી મંતવ્યો બાંધીએ છીએ, જેના કારણે આપણે પોતાને અને અન્ય લોકો સાથે ન્યાય કરી શકતા નથી.

દરેક પાસે અલગ અલગ તકો હોય છે. જીવન બધાના જુદા જુદા હોય છે. સંસાધનો બધાને સરખા નથી મળતા. સમસ્યાઓ બધાની અલગ અલગ હોય છે.

દરેક પાસે ઉકેલો અલગ અલગ હોય છે. તેથી જીવનની શ્રેષ્ઠતા કોઈની સાથે ‘સરખામણી’ કરવામાં નથી પરંતુ પોતાના જાતપરીક્ષણમાં છે.

તમે શ્રેેેેષ્ઠ છો. તમે જેવા છો તેવા રહો અને તમારા સંજોગો અને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે તમારા શ્રેષ્ઠ પ્રયત્નો કરતા રહો.

સ્વસ્થ રહો, શાંત રહો, સંતુષ્ટ રહો, હસતાં રહો, હસાવતાં રહો, સમાજ અને દેશની સેવા કરતા રહો.

જય હિન્દ.

– સાભાર વિશાલ સોજીત્રા (અમર કથાઓ ગ્રુપ)

(ફોટા પ્રતીકાત્મક છે)