જીવનમાં ઉતારવા લાયક છે આ વાતો, એકવાર નહીં પણ વારંવાર વાંચજો.

0
661

`હું રિસાયો, તમે પણ રિસાયા તો પછી આપણને મનાવશે કોણ?`

`આજે તિરાડ છે, કાલે ખાઈ બની જશે તો પછી તેને ભરશે કોણ?`

`હું મૌન, તમે પણ મૌન તો પછી આ મૌન ને તોડશે કોણ?`

`નાની નાની વાતોને દિલથી લગાવી શું, તો પછી સંબધ નિભાવશે કોણ?`

`છુટા પડીને દુઃખી હું, અને દુઃખી તમે પણ, તો વિચારો ડગલું આગળ વધશે કોણ?`

`ના હું રાજી, ના તમે રાજી, તો પછી માફ કરવાની મોટાઈ દેખાડશે કોણ?`

`યાદોના ગમમાં ડૂબી જઈશું હું અને તમે, આપણને ધૈર્ય આપશે કોણ?`

`એક અહં મારો, એક તારી અંદર પણ, તો પછી આ અહં ને હરાવશે કોણ?`

`જિંદગી કોને મળી છે હંમેશ માટે, તો પછી આ વાતને વાગોળવા માટે અહીં રહેશે કોણ?`

`આપણા બન્નેનાં ગયા પછી, આ વાત ઉપર પસ્તાવો કરશે કોણ?`

એટલે જ

`એકબીજાનું માન રાખો.`

`ભૂલોને ભૂલી જાવ.`

`ઈગો ને એવોઇડ કરો.`

`જિંદગી જેટલી બચી છે, હસતાં હસતાં પુરી કરો.`

નમ્ર વિનંતિ છે : એકવાર નહીં પણ વારંવાર વાંચજો જીવનમાં ઉતારવા લાયક વાત છે.

– સાભાર દિલીપ પટેલ બારૈયા (અમર કથાઓ ગ્રુપ)