વઢવાણના સંત કવિ લાલે શ્રીકૃષ્ણચંદ્રનું ખુબ સુંદર વર્ણન કર્યું છે, જે તમને પણ ખુબ ગમશે, વાંચો અહીં.

0
446

“જલવા મે મેરે યાર કે”

જલવા મે મેરે યાર કે કયા કયા ખુબી ભરી

બાંકી અદા તીરછી નિગાહ બંસી અધર ધરી

જલવા મે મેરે યાર કે..

માથે મુકુટ મયુર કા કાને કુંડલ ધરા

ગલે બીચ હે કૌસ્તુભ કી સુંદર યે કલસરી

જલવા મે મેરે યાર કે..

યમુના કિનારે હે ખડા બંસી બજા રહા

ગૌવા ખડી હે સામને મુખ કો નિહારતી

જલવા મે મેરે યાર કે ..

બજાયી જૈસી બંસી સ્વર ધુન શરુ કરી

યમુના કી ગતી જોર કીથી સો મંદ હો ગઇ

જલવા મે મેરે યાર કે ..

પશુ પક્ષી જલ સ્થલ સભી સુમસાન હો ગયે

ઘેલી બની વ્રજ ગોપીયો ઢુંઢન કો બનચલી

જલવા મે મેરે યાર કે ..

જંગલ ઝાડ પહાડ મે ધુન સ્વર કી રમ રહી

જડતાઈ સબ જાતી રહી ચૈતન્ય છા રહી

જલવા મે મેરે યાર કે ..

ધન્ય ધન્ય ગોકુલ કો ઓર નંદ કો સહી

યશોદા કા ભાગ્ય કી કથા અબ જાયે ના કહી

જલવા મે મેરે યાર કે ..

કહેતા હે “લાલ” મુજકો ખ્વાહિશ હે રેહ ગઈ

ફિરસે સુના જાયે સનમ બંસી વો રસભરી

જલવા મે મેરે યાકે ક્યા ક્યા ખુબી ભરી

બાકી અદા તીરછી નિગાહ બંસી અધર ધરી.

રચના – સંત લાલ (વઢવાણ)

(સાભાર ચંદુલાલ પરમાર, અમર કથાઓ ગ્રુપ)