વાવાઝોડાને કારણે તૂટી ગઈ બે સંતની ઝુંપડી, પછી તેમણે જે કર્યું તે આપણને કેમ જીવવું તે શીખવાડે છે.

0
503

એક ગામની બહાર બે સંત ઝુંપડી બનાવીને રહેતા હતા. બંને સવારમાં અલગ અલગ ગામમાં જતા અને ભિક્ષા માંગીને લાવતા. સાંજે ઝુંપડી પર આવી જતા. બાકીનો આખો દિવસ એમનો પ્રભુ ભક્તિમાં પસાર થતો. એક દિવસ જ્યારે બંને સંત ભિક્ષા માંગીને જ્યારે પોતાના ગામમાં આવ્યા ત્યારે ગામમાં આવેલી પોતાની ઝુંપડી વાવાઝોડાના કારણે અડધી તૂટી ગયી હતી.

આ જોઈને એક સંતને ખૂબ જ ગુસ્સો આવ્યો ને એ મનમાં ને મનમાં ભગવાનને સંભળાવવા લાગ્યા કે, હું દરરોજ તમારા જાપ કરું છું ભગવાન. મંદિરમાં પૂજા કરું છું. છતાં મારું ઘર અડધું તૂટી ગયું. અને ગામના જે ચોર લૂ ટારા જેવા છે એમના ઘર હજુ પણ સલામત છે. આ તે કેવો ન્યાય?

જ્યારે બીજા સંત મનોમન ભગવાનનો આભાર માનવા લાગ્યા. તે ખૂબ રાજી થઈને કહેવા લાગ્યા – હે ભગવાન આજે મને વિશ્વાસ થઈ ગયો કે તું અમને પ્રેમ કરે છે. અમારા ભક્તિ અને પૂજા પાઠ વ્યર્થ નથી ગયા. આટલા ભયંકર તુફાનમાં પણ તે અમારી અડધી ઝુંપડી બચાવી લીધી. હવે અમે આ અડધી ઝુંપડીમાં પણ તારું નામ લેતા લેતા આરામ કરી શકીશું. તમારા પરનો મારો વિશ્વાસ આજે અનેક ઘણો વધી ગયો છે.

આપણે હંમેશા સકારાત્મક વિચાર સાથે પરિસ્થિતિને જોવી જોઈએ. અહીં પહેલા સંત અડધી તૂટેલી ઝુંપડી જોઈ દુઃખી થાય છે, જ્યારે બીજા સંત એજ અડધી તૂટેલી ઝુંપડી જોઈ ભગવાનનો આભાર માને છે. કારણ કે તેને ભગવાન પર ભરોસો છે. તે પરિસ્થિતિને સકારાત્મક રીતે જોવે છે.

બોધ :- આપણે આપણા ખરાબ સમયમાં નકારત્મક વાતોથી બચવું જોઈએ. હમેંશા ભગવાન પર ભરોસો રાખવો જોઈએ કે, ભગવાન સારા માટે જ કરી રહ્યો હશે. અમુક આપણા કુટુંબ કે આપણા ઘર પૂરતું દુઃખ આવતું હોય ને ત્યારે એમ ના વિચારવું કે, ભગવાન કેમ મારા ઘરે જ આવું કરે છે. બીજા તો સુખી છે અમને જ દુઃખી કરે છે. તો એ આપણા મનનો વહેમ છે. બધાની ઝુંપડી અડધી તૂટેલી જ હોય છે. પણ સાચો સુખી એજ હોય છે કે જે અડધી તૂટેલી ઝુંપડીની પણ મોજ માણતો હોય.

અસ્તુ. જય હિંદ જય ભારત.

જય માતાજી.

– સાભાર રમેશ સિંહ રાજપૂત (અમર કથાઓ ગ્રુપ)