વિદાયવેળા પિતાની દિકરીને શીખ, તમે પણ આપજો તમારી દીકરીને આ શીખ.

0
745

પતિનું ઘર અને દુનિયા આજથી તારી બની જાશે

હવે કન્યા મટી તું એક સન્નારી બની જાશે

પતિ સેવાને સાચો ધર્મ સમજીને અદા કરજે

કુટુબે પ્રેમ દર્શાવી બધા દિલમાં જગા કરજે

પરાયા ઘરને પોતાનું કરી શોભાવવાનું છે

દયાનું હેતનું ઝરણું તને વર્ષાવવાનું છે

સલામી લે અમારી યાદ હૈયે સંઘરીને જા

દુઆઅઓ આ કવિની તારા પાલવમાં ભરીને જા

– કુતૂબ આઝાદ

– સાભાર હસમુખ ગોહિલ (અમર કથાઓ ગ્રુપ)