વિર વિક્રમ સિંહાસન બત્રીસી ભાગ 2, ગાયનો જીવ બચાવવા વિક્રમ રાજા સહકુટુંબ બલિદાન આપવા થયા તૈયાર.

0
1363

બિજે દિવસે રાજા ભોજ ફરીથી સિંહાસન પર બેસવા જાય છે, ત્યા ખડખડાટ અને ઝણઝણાટ કરતી બિજી પુતળી જીવિત થાય છે અને કહે છે, હે રાજન… થોભી જા. વિક્રમરાજા જેવા પરદુ:ખભંજક રાજા હોય તે જ આ સિંહાસન પર બેસી શકે છે. એમ કહીને બિજી પુતળી વિક્રમરાજાની કથા કહે છે.

એક સવારે વિક્રમરાજા મહાદેવનાં દર્શન કરીને પાછા ફરતા હતા. પંખીઓ કિલ્લોલ કરતાં હતાં. ક્ષિપ્રા નદીમાં પાણી ખળ ખળ ખળ ખળ વહેતું હતું. ત્યાં વિક્રમરાજાના કાને દુ:ખથી કણસતી ગાયનો અવાજ પડ્યો. વિક્રમરાજાને થયું, આ ગાય મને જ બોલાવી ૨હી છે. એમણે નજીક જઈને જોયું, તો એ ગાય કાદવમાં ખૂંપી ગયેલી. એ જેમ જેમ બહાર નીકળવા મથતી તેમ તેમ કાદવમાં વધુને વધુ ખૂંપતી જતી.

વિક્રમરાજા ત૨ત કાદવમાં ઊતર્યા ને જો૨ લગાવીને ગાયને બહાર કાઢી. પછી ગાયને જાતે નવડાવી. પોતાના ખેસ વડે એનું શરીર લૂછ્યું. એને તાજું તાજું કૂણું કૂણું ઘાસ ખવડાવ્યું. ગાયની ડોકમાં રાજાએ સોનાની ઘૂઘરીઓ પહે૨ાવી. ગાયની શીંગડીઓય સોને મઢી. પછી તો વિક્રમરાજા દ૨રોજ એ ગાયની સવાર – સાંજ જાતે જ સેવા ક૨તા. ગાય પણ એની ભાવભરી આંખોથી જાણે આશિષ વ૨સાવતી !

એકવા૨ ઈન્દ્રરાજા સ્વર્ગલોકમાં દ૨બા૨ ભરીને બેઠેલા. ત્યાં વિક્રમરાજાની વાત નીકળી તો બધા જ દેવો વિક્રમરાજાની ગૌસેવાનાં વખાણ ક૨વા લાગ્યા. ઇન્દ્રરાજથી વિક્રમરાજાનાં વખાણ સહન ન થયાં. તેમણે કામધેનુ ગાયને બોલાવીને કહ્યું : “તું પૃથ્વીલોકમાં જા ને વિક્રમરાજાની ગૌસેવાની કસોટી ક૨.” કામધેનુએ તો તરત પૃથ્વીલોકમાં આવીને વાઘનું રૂપ લીધું. વાઘ બનીને એણે એક ભેખડ પાસે ચ૨તી વિક્રમરાજાની ગાયને આંતરી.

ગાય ગરીબડા અવાજે બોલી : “હે વાઘ ! પહેલાં મને ઘેર જવા દે, મારી નાનકડી વાછરડી મારી રાહ જોતી હશે. એ બિચારી ભૂખી થઈ હશે. હે વાઘ ! મને જવાની ૨જા આપ. હું ઘેર જતી આવું, મારી વાછ૨ડીને જીભ ફેરવી ફે૨વીને વહાલ કરતી આવું. પેટ ભરીને એને ધવડાવતી આવું. પછી તું મને નિરાંતે ખાજે.”

વાઘ બોલ્યો : “જેમ તારી વાછડી ઘરે ભૂખી બેઠી છે તેમ મારો દીકરોય મારી રાહ જોતો ગુફામાં ભૂખ્યો બેઠો છે એનું શું?”

કાકલૂદી ક૨તાં ગાય બોલી : “હું જરીકે મોડું નહિ કરું. બસ, મારી વાછ૨ડીને ધવડાવી લઉં એટલી જ વાર.”

ગાયે વાઘને મનાવવા ઘણા પ્રયત્નો કર્યા પણ વાઘ ટસના મસ ન થયો.

આ બાજુ ભૂખી વાછડી “મા … મા … ” કરીને બૂમો પાડવા લાગી. વાછ૨ડીનો કરુણ અવાજ સાંભળી વિક્રમરાજાનો જીવ ઊંચો થઈ ગયો, ગાય હજી કેમ ન આવી? એ કશી મુશ્કેલીમાં તો નહિ હોય? ત૨ત વિક્રમરાજા ગાયને શોધવા નીકળી પડ્યા. ભેખડ નજીક જતાં જ વિક્રમ ૨ાજાએ જોયું તો એક વિકરાળ વાઘ ગાયને આંતરીને ઊભેલો!

રાજાએ ઊંચા અવાજે બૂમ પાડી “હે વાઘ, તને જીવ વહાલો હોય તો મારી ગાયને છોડી દે.” વિક્રમરાજા ખડગ ખેંચી વાઘની સામે ઘસ્યા.

વાઘ બોલ્યો : “હે વિક્રમ ૨ાજા, તમે બધાયનાં દુઃખ દૂર કરો છો. તો પછી મને કેમ દુઃખી કરો છો?

ગાય તો મારો ખોરાક છે. મારી પત્ની અને મારો ટચૂકડો દીકરો ત્રણ દિવસથી ભૂખ્યાં છે. ગાયને ન મારું તો હું ખાઉં શું ને એમને ખવડાવું શું?”

વિક્રમરાજાએ ખેંચેલું ખડ્ગ પાછું મ્યાન કર્યું.

પછી વાઘને કહ્યું ” પણ તને ગાય સિવાય બીજો કોઈ શિકા૨ ન મળ્યો?

“વાઘ બોલ્યો : “ન મળ્યો ત્યારે જ ને? બીજો શિકાર લાવી આપો તો હું તમારી ગાયને ત૨ત છોડી દઉં…”

રાજાને થયું, વાઘની વાત તો સાચી છે. પણ એનો જીવ બચાવવા બીજા જીવને મારવો એય પાપ જ છે ને?

છેવટે વિક્રમરાજાએ વાઘને કહ્યું : “લે, હું આ ઊભો મને ખાઇ જા. પણ મારી ગાયને તું છોડી દે.”

વાઘે કહ્યું : “ગાયને હું મારત તો અમારા ત્રણેયનું પેટ ભરાય. તારા શરી૨માં લોહી – માંસ કેટલું? એટલાથી અમારા ત્રણેયનું કેવી રીતે પૂરું થાય?”

વિક્રમ૨ાજા બોલ્યા : “મારી ગાયને તો હું નહીં જ મ૨વા દઉં, તમા૨ા ત્રણેનું પૂરું થાય એ માટે હું મારી રાણી તથા મારા પુત્રને લઈ આવું, પછી?”

વાઘે હા કહી.

વિક્રમરાજા ઘેર ગયા. રાણી તથા કુંવ૨ને બધી વાત કરી. તો ગાય માતાને બચાવવા માટે એ બંને પોતાનો જીવ આપવા હોંશે હોંશે તૈયાર થઈ ગયાં.

૨ાજા, રાણીને કુંવ૨ વાઘ પાસે આવ્યાં ને બોલ્યાં :

“હે વાઘ! હવે અમારી ગાયને છોડી દે ને અમને મારીને ખા.”

આ સાંભળી વાઘ બોલ્યો : પશુને મારીને ખાવાનો મારો ધર્મ, માણસને મારીને ખાઉં તો મને પાપ ન લાગે?”

આ સાંભળી રાજાએ પોતાનું ખડ્ગ ખેંચ્યું ને કુંવ૨ની ગ૨દન ઉપર ઉગામવા જાય છે ત્યાં તો કોઈ અદ્રશ્ય શક્તિએ વિક્રમરાજાનો હાથ પકડી લીધો. અચાનક વાઘ અલોપ થઈ ગયો ને એના બદલે કામધેનુ માતા ઊભેલાં! અંતરીક્ષમાં ઇન્દ્રરાજા તથા બીજા દેવો વિક્રમરાજાનો જયજયકા૨ ક૨વા લાગ્યા, પુષ્પો વ૨સાવવા લાગ્યા.

આવા હતા અમારા રાજા વિક્રમ… જો તારામાં પણ એવા જ ગુણો હોય તો તું સિંહાસન ઉપર બેસી શકે છે.

આમ કહી પૂતળી આકાશમાં ઊડી ગઈ.

વધુ આવતા અંકે.

– સાભાર રાધા પટેલ (અમર કથાઓ ગ્રુપ)