વિક્રમ વેતાળ ભાગ 6 : અસલી વર કોણ છે – વેતાળ પચીસી પાંચમી વાર્તા.

0
873

વેતાળને પોતાની સાથે લઈ જવાના અનેક નિષ્ફળ પ્રયાસો છતાં રાજા વિક્રમાદિત્યએ હાર ન માની. તેથી, રાજા વિક્રમાદિત્ય ફરીથી ઝાડ પાસે પહોંચ્યા અને વેતાળને પીઠ પર લટકાવવા લાગ્યા. પોતાની આદત મુજબ, વેતાળે ફરીથી રાજા વિક્રમને વાર્તા કહેવાની શરૂ કરી.

સદીઓ જૂની વાત છે, ઉજ્જૈન શહેરમાં મહાબલ નામનો રાજા રાજ કરતો હતો. રાજા ખૂબ જ બળવાન અને દયાળુ હતો. તેમને મહાદેવી નામની પુત્રી હતી. મહાદેવી ખૂબ જ સુંદર અને નમણિ છોકરી હતી. જ્યારે તે લગ્ન કરવા લાયક ઉંમરની થઈ, ત્યારે રાજા મહાબલે તેના માટે યોગ્ય વરની શોધ શરૂ કરી.

એક પછી એક ઘણા રાજકુમારો રાજકુમારી સાથે લગ્ન કરવાની ઈચ્છા સાથે રાજા પાસે આવ્યા, પણ રાજાને કોઈ ગમ્યું નહિ. રાજકુમારી સાથે લગ્ન કરવા માટે રાજાએ એક જ શરત રાખી હતી કે તેની પુત્રીનો પતિ દરેક બાબતમાં નિપુણ હોવો જોઈએ. આ રીતે ઘણા દિવસો વીતી ગયા, પણ રાજાને તેની પુત્રી માટે કોઈ યોગ્ય વર મળ્યો નહિ.

એક વખતની વાત છે જ્યારે રાજા પોતાના દરબારમાં બેઠો હતો ત્યારે એક રાજકુમાર ત્યાં આવ્યો અને તેણે કહ્યું કે, હું રાજકુમારી મહાદેવી સાથે લગ્ન કરવા માંગુ છું. આ સાંભળીને રાજાએ કહ્યું, “હે રાજકુમાર, હું મારી પુત્રીના લગ્ન એવા પુરૂષ સાથે કરીશ કે જે સર્વગુણ સંપન્ન હોય, જેની પાસે બીજા કરતા કાંઈક વિશેષ હોય.” આ સાંભળી રાજકુમારે જવાબ આપ્યો, “મારી પાસે એવો રથ છે, જેમાં હું પળવારમાં ગમે ત્યાં પહોંચી શકું છું.” આ સાંભળીને રાજાએ કહ્યું, “ઠીક છે, તમે થોડા દિવસ રાહ જુઓ. હું રાજકુમારીને પૂછીને જવાબ આપીશ.”

થોડા દિવસો પછી બીજો રાજકુમાર ત્યાં આવ્યો. તેણે રાજાને કહ્યું, “હું ત્રિકાળદર્શી છું અને ભૂતકાળ, વર્તમાન અને ભવિષ્ય જોઈ શકું છું. હું ઈચ્છું છું કે રાજકુમારી મારી સાથે લગ્ન કરે.” રાજાએ પણ તેને રાહ જોવા કહ્યું.

થોડા દિવસો પછી, બીજો રાજકુમાર તેની પુત્રીનો હાથ માંગવા રાજા મહાબલ પાસે આવ્યો. રાજાએ તેને પૂછ્યું કે તારામાં એવા કયા ગુણ છે કે હું મારી પુત્રીને તારી સાથે પરણાવી દઉં? રાજકુમારે કહ્યું, “રાજન, હું તીરંદાજીમાં કુશળ છું. દૂર દૂર સુધી મારા જેવો કોઈ તીરંદાજ નથી.” રાજાએ તેને કહ્યું, “બહુ સારું! રાજકુમાર, તમે થોડા દિવસ રાહ જુઓ. હું મારી દીકરી સાથે વાત કર્યા પછી તમને જવાબ આપીશ.”

હવે રાજાને મૂંઝવણ થઈ કે ત્રણેય રાજકુમારો ગુણવાન છે, પણ તે ત્રણેય રાજકુમારી સાથે લગ્ન કરી શકે તેમ નથી. તેથી હવે પ્રશ્ન એ હતો કે રાજકુમારીએ કોની સાથે લગ્ન કરવા જોઈએ?

બીજી બાજુ, એક રાક્ષસની પણ રાજકુમારી મહાદેવી પર નજર હતી અને એક દિવસ જ્યારે તેને તક મળી ત્યારે તે રાજકુમારીને ઉપાડી ગયો. આ સમાચાર મહેલમાં ફેલાતાં જ રાજા, રાણી અને ત્રણેય રાજકુમારો એક જગ્યાએ ભેગા થયા. ત્રિકાલદર્શી રાજકુમારે કહ્યું કે તે રાક્ષસ રાજકુમારીને વિંધ્યાચલ પર્વત પર લઈ ગયો છે. આના પર પ્રથમ રાજકુમારે કહ્યું, “હું મારો રથ લઈને આવું છું. આપણે બધા તેના પર બેસીને વિંધ્યાચલ પર પહોંચી જસુ.”
ત્રીજા રાજકુમારે ધનુષ્ય બહાર કાઢ્યું અને કહ્યું, “હું રાક્ષસને મા-રી-શ.”

આ પછી, ત્રણેય રાજકુમારો રથ પર બેઠા અને વિંધ્યાચલ પર્વત તરફ જવા લાગ્યા. રાક્ષસને જોતાની સાથે જ તીરંદાજ રાજકુમારે કુશળતાપૂર્વક તેને મા-રી નાખ્યો અને તેણે રાજકુમારીને બચાવી અને તેને મહેલમાં પાછી લાવ્યા.

આ વાર્તા સંભળાવ્યા પછી, વેતાળ રાજા વિક્રમને કહે છે, “રાજન, રાજકુમારીને બચાવવામાં ત્રણેય રાજકુમારોનો ફાળો હતો. તો હવે તમે જ કહો કે રાજકુમારીએ કોની સાથે લગ્ન કરવા જોઈએ? રાજન, મેં સાંભળ્યું છે કે તમે હંમેશા ન્યાય કરો છો. જલ્દી જવાબ આપો, નહીં તો હું તમારા માથાના ટુકડા કરી દઈશ.”

આના પર રાજા વિક્રમાદિત્યએ જવાબ આપ્યો કે રાજકુમારીના લગ્ન તીરંદાજ રાજકુમાર સાથે કરવા જોઈએ, કારણ કે તેણે રાક્ષસ સામે લડીને રાજકુમારીને બચાવી હતી અને અન્ય બે રાજકુમારોએ માત્ર તેને મદદ કરી હતી.

રાજા બોલ્યા કે તરત જ વેતાળ તેમની પીઠ પરથી ઊડીને ફરી ઝાડ પર લટકી ગઈ.

વાર્તામાંથી બોધપાઠ :

મુશ્કેલ સમયમાં હિંમત કામમાં આવે છે, તેથી મુશ્કેલમા હિંમત હારસો નઈ. હંમેશા હિંમત રાખો.