આપણે આપણી ‘માં’ ના નામથી ઓળખાઈએ તે જગ્યા વિષેની થોડી રસપ્રદ વાતો.

0
482

જય શ્રી કૃષ્ણ

મોસાળ :

બા – દાદા તરફથી મળતો નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ એ મોસાળ…

જ્યાં આપણે આપણું ધાર્યું કરી શકીએ એ મોસાળ…

મામાનો ભાણેજ પ્રત્યેનો લગાવ એ મોસાળ…

માં જેવો જ મીઠો શબ્દ ‘મામા’ એ મોસાળ…

માં સમાન તે માસી, માસીનું વ્હાલ તે મોસાળ…

જ્યાં ભાણેજના તમામ મનોરથ પુરા થાય એ મોસાળ…

ભાણેજના સૌ શુભચિંતક બની રહે એ મોસાળ…

પોતાના બાળક સમજી મળતા મીઠા હેત એ છે મોસાળ…

મામાના ઘરનું નામ સાંભળતાંજ બાળક પણ હરખાઈ જાય એ મોસાળ…

મામાના ઘરે જવાથી સ્વર્ગ જેવી અનૂભુતી થાય એ મોસાળ…

‘મોસાળ’ ની એક વાત બહુ ગૌરવ લેવા જેવી હોય છે,

ત્યાં બધા આપણાંને આપણી ‘માં’ ના નામથી ઓળખતા હોય છે…

– સાભાર સંજય પટેલ (અમર કથાઓ ગ્રુપ)