“અમને તક નથી મળતી” આવું કહેવા વાળા પેઇન્ટિંગની દુકાન પર બનેલી આ ઘટનાની સ્ટોરી જરૂર વાંચે.

0
516

તકો હંમેશા આપણી સામેથી આવતી અને જતી રહે છે, પરંતુ આપણે તેને ઓળખતા નથી અથવા તેને ઓળખવામાં મોડું કઈ દઈએ છીએ. અને કેટલીકવાર આપણે માત્ર એટલા માટે ચૂકી જઈએ છીએ કારણ કે આપણે અન્ય મોટી તકોની શોધમાં લાગેલા રહીએ છીએ.

કોઈ પણ તક નાની કે મોટી હોતી નથી. આપણે દરેક તકનો ભરપૂર ઉપયોગ કરવો જોઈએ. નહિંતર એક સમય એવો આવે છે જ્યારે આપણે હાથ ઘસતા રહી જઈએ છીએ. આજે અમે તમને એક એવી ઘટના જણાવી રહ્યા છીએ, જે સમજાવે છે કે, તકને ક્યારેય ગુમાવવી ન જોઈએ, પરંતુ તેનો લાભ લેવો જોઈએ.

યોગ્ય તક કેવી રીતે ઓળખવી?

એકવાર એક માણસ પેઇન્ટિંગની દુકાને ગયો. તેણે ત્યાં ઘણી વિચિત્ર પેઇન્ટિંગ જોઈ. તે પેઇન્ટિંગનો અર્થ સમજી શકયો નહિ. એક પેઇન્ટિંગમાં ચહેરો સંપૂર્ણપણે વાળથી ઢંકાયેલો હતો તો એક પેઇન્ટિંગમાં વ્યક્તિના પગમાં પીંછા હતા. અન્ય એક પેઇન્ટિંગમાં માથા પાછળથી ટાલ પડી હતી.

લાંબા સમય સુધી મગજ દોડાવવા પર પણ જ્યારે તે માણસ તે પેઇન્ટિંગસનો અર્થ સમજી શક્યો નહીં, ત્યારે તેણે દુકાનદારને પૂછ્યું, “આ કોનું પેઇન્ટિંગ છે?”

દુકાનદારે કહ્યું : “તક એટલે કે અવસરનું”.

માણસે પૂછ્યું : “આનો ચહેરો વાળથી ઢંકાયેલો કેમ છે?”

દુકાનદારે કહ્યું : “કારણ કે ઘણીવાર જ્યારે તક આવે છે ત્યારે માણસ તેને ઓળખતો નથી.”

માણસે બીજી પેઇન્ટિંગ તરત આંગળી કરી પૂછ્યું : “અને આના પગ પર પીંછા કેમ છે?”

દુકાનદારે કહ્યું : “આ પણ તક છે જે તરત જ ભાગી જાય છે, જો તેનો ઉપયોગ ન કરવામાં આવે તો તે તરત જ ઉડી જાય છે.”

માણસે પૂછ્યું : “અને આ પેઇન્ટિંગમાં માથા પર ફક્ત પાછળના ભાગે ટાલ કેમ છે?”

દુકાનદારે કહ્યું : “આ પણ એક તક જ છે. જો તમે આગળથી તેના વાળ પકડીને તેને પકડી ન લો તે જવા લાગે ત્યારે તેને પકડવાનો પ્રયત્ન કરશો, તો પાછળ ટાલ મળશે અને તે તમારા હાથમાંથી નીકળી જશે.”

આ પેઇન્ટિંગોનું રહસ્ય જાણીને ગ્રાહકને નવાઈ લાગી, પણ હવે કામની વાત સમજી ગયો.

લાઈફ મેનેજમેન્ટ : તમે બીજાને ઘણી વાર કહેતા સાંભળ્યા હશે કે પોતે પણ બોલતા હશો કે ‘અમને તક નથી મળતી.’ પણ આ તો માત્ર આપણું જવાબદારીથી ભાગી જવા અને આપણી ભૂલ છુપાવવાનું બહાનું છે. હકીકતમાં ભગવાન આપણને ઘણી તકો આપે છે, પણ આપણે તેને ઓળખતા નથી અથવા આળસને કારણે તેને છોડી દઈએ છીએ. આ આપણી સૌથી મોટી ભૂલ છે.