પત્ની બોલી તમે દીકરી માટે ચોકલેટ કે રમકડાં લઇ આવો તો તેને કેટલું ગમશે, પછી પતિએ જે કહ્યું તે મહત્વનું છે.

0
858

સાચી ભેંટ :

એક કુટુંબમાં પતિ પત્ની અને એક દીકરી રહેતાં હતાં.

પતિને રોજ ઓફિસેથી આવવાનો સમય અને દીકરીને એને મળવાની ઉત્કંઠા.

ઘણીવાર રાત્રે દસ થઇ જતાં છતાં નિંદર બહેનને દૂર રાખવા જાતે જ આંખે પાણીની છાલક મારીને માતાનાં ખોળામાં બેસી જાય.

“મમ્મી, ગીત ગાને.”

એ જેવી પપ્પાને આવતાં જુએ કે દોડીને પપ્પાનાં ખભા પર ચઢી જાય.

“પપ્પા, ચાલો જલદી ઘોડો બનો – આજે તમે સહેલ નથી કરાવી!”

પપ્પા દીકરીનો આદેશ માથે ચઢાવે અને શરુ થાય બાપ – દીકરીનો મસ્તીનો દોર.

એક દીવસ રાત્રે પત્નીએ દીકરીને સુવડાવ્યા પછી પતિને કહ્યું,

“તમે ક્યારેક દીકરી માટે ચોકલેટ કે રમકડાં લઇ આવો તો તેને કેટલું ગમશે!”

સાવ ખાલી આવવું એ પત્નીને ન હોતું ગમતું.

ચિડાયા વિના પતિએ જવાબ આપ્યો,

“જ્યારે હું તેના માટે ચોકલેટ કે રમકડાં લાવીશ ત્યાર પછી મારી દીકરી – મારી નહીં પરંતુ ચોકલેટ કે રમકડાંની રાહ જોતી થઈ જશે.

પછી ક્યારેક કશું નહીં લવાય ત્યારે, હાલ તેનાં ચહેરા ઉપર જે આનંદ જોવા મળે છે એનાં કરતાં દુ:ખ જોવા મળશે.”

પતિની આ અંતરનાં ઊંડાણની વાતે પત્નીની આંખ ઉઘાડી નાખી.

આખા સમાજને આજે આવા સમજદાર માઁ બાપની જરૂર છે.

(પટેલ નિલેશના બ્લોગ પરથી.)